ali

Al-Hafith Muhim Ad-Din Ahmed At-Tabari, ktorý patrí medzi sunitských učencov, ktorí sú uvádzaní v knihe “Dakha’ir Al-Uqba fi manaqib Dawi Al-Qurba”: Od Anása, že povedal: “S Allahovým Poslom (pmsnajr) bol vták, a tak povedal: “Ó, Allah! Priveď ku mne stvorenie, ktoré miluješ najviac, aby so mnou jedlo tohoto vtáka, a tak prišiel Ali Bin Abi Talib (pmsn) a jedol s ním.”[1]

Od Muada Al-Ghafaria, ktorá povedala: “Prišla som do domu Proroka (pmsnajr), keď Ali (pmsn) vychádzal, a tak som počula, ako povedal: “Ó, Ajša, tento muž mi je najmilší zo všetkých mužov a ten najdrahší. Preto uznaj jeho práva a prejav mu úctu.”[2]

Od Al-Bara’ Bin Aziba, že povedal: “Prorok (pmsnajr) povedal: “Ali (pmsn) je pre mňa tým, čím je moja hlava pre moje telo.”[3]

[1] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 61; Sunan At-Tirmidi: zv. 5, str. 300; Thuhfat Al-Ahudhi: zv. 10, str. 153

[2] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 62; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 1, str. 245; Asad Al-Ghaba: zv. 5, str. 548

[3] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 63; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 2, str. 152

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s