O spôsoboch správania šítov

307 – Abi Usama povedal, že raz išiel zaželať zbohom Imámovi Sádiqovi (pmsn). Vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Prečo pozývaš ľudí, aby ma nasledovali? Pri Bohu prisahám, že som nenašiel nikoho, kto by ma počúval a riadil sa mojimi slovami okrem jedného muža, ktorým bol Abdullah ibn Abi Ya’fur, nech ho Boh požehná. Počúval ma a robil to, čo som mu radil. Pri Bohu prisahám, že je pre teba lepšie, ak vo svojom srdci uchováš to, čo ťa naučím a nebudeš to rozhlasovať. Takto budeš vznešenejší, keďže vieš to, čo ostatní potrebujú a nepotrebuješ to, čo majú ostatní. Ale keď rozhlásiš to, čo ti kážem uchovať v tajnosti, budeš preto ľuďmi ponížený.“ Abi Usama povedal: „Nech som tvoj oddaný služobník! Čo sa stane, ak jeden uchová v tajnosti to, čo mu povieš a nevyzradí to tvojim priateľom? Keď to budú počuť od niekoho iného, naozaj sa nahnevajú.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pri Bohu prisahám, že to, čo ti vravím, je správne. Povedz mi, čo povieš svojim bratom, ktorí ťa zajtra, keď pôjdeš do Kufy, prídu navštíviť a opýtajú sa ťa na to, čo som ti povedal?“ Abi Usama povedal: „Poviem im iba to, čo si mi povedal, nič viac a nič menej.“ Potom Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pozdrav odo mňa tých, ktorí načúvajú a poslúchajú ma. Poraď im, aby sa báli Boha a držali sa piety, snaženia sa kvôli Bohu, úprimnosti v reči a dôveryhodnosti, predlžovali sudžúd počas modlitieb a chovali sa k susedom vľúdne.

To preto bol Prorok Muhammad (pmsnajr) vyslaný. Majiteľovi musíš vrátiť to, čo ti bolo zverené, či už je to dobrý človek, alebo zlý, keďže Prorok (pmsnajr) prízvukoval, že aj požičaná ihla a niť musia byť vrátené majiteľovi. Zúčastňuj sa na ich hromadných modlitbách.[1] Navštevuj ich pohrebné ceremónie. Navštevuj ich, keď niekto ochorie. Rešpektuj ich práva. Teší ma, keď počujem, že si bohabojný, čestný, dôveryhodný, dobre sa správaš a si známy tým, že si jeden z mojich nasledovníkov. Potom ľudia povedia, „Toto sú mravy, ktoré učí Imám Sádiq (pmsn).“ Vždy, keď sa správaš opačne, zlé následky sa budú týkať aj mňa. Pri Bohu prisahám, že môj otec mi povedal, „Jeden z nasledovníkov Imáma Alího (pmsn), ktorý žil v Mekke, bol ten najdôveryhodnejší a najúprimnejší šia. Ľudia za ním zvykli chodiť, aby si u neho uchovali tovar alebo testamenty. Keď sa ľudia naň opýtali, pýtali sa, či je možné nájsť ešte niekoho ďaľšieho, ako je on.“ A preto maj strach pred Bohom, buď taký, aby sme sa za teba nehanbili a boli na teba hrdí. Pritiahni k nám lásku a priateľstvo a odstav od nás všetko zlo a krivé obvinenia. Nie sme takí, ako sa o nás hovorí. V Božej knihe bolo pre nás ustanovené isté právo a my sme príbuznými Božieho Proroka (pmsnajr). Sme božou Čistotou a narodili sme sa nepoškvrnení; a nik iný nemôže tvrdiť, že sa narodil nepoškvrnený, a ak to tvrdí, je to klamár. Často si spomínaj na Boha a na smrť. Recituj Korán. Posielaj mnoho požehnaní na Proroka (pmsnajr), keďže v tomto skutku je dobro desaťkrát. Pamätaj na to, čo som ti poradil. Zverujem ťa Bohu.“

308 – Isma’il ibn Am’mar vyrozprával, že Imám Sádiq (psmn) mu povedal: „Radím ti mať strach pred Bohom, pridržiavať sa bohabojnosti, čestnosti, dôveryhodnosti, vľúdnosti k susedom a častým pokoreniam sa pred Bohom, keďže to nám radil Muhammad (pmsnajr).“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 56

[1] Pozn. prekl.: Tu Imám (pmsn) odkazuje na iných muslimov, zväčša sunitov, keďže šíti boli v menšine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s