Teľa (1/21)

Dianie po migrácii

V Al-Medíne začal Prorok (pmsnajr) budovať islamskú komunitu podľa učenia posvätnej Šari’e Allaha. Prorok (pmsnajr) začal v Al-Medíne so slovami niet boha než Allaha a skončil pri manažovaní spoločenských záležitostí a politiky za účelom poskytnutia ľuďom spravodlivosti a ich zdokonalenia. A jeho vyberané spôsoby a veľké zázraky, ktoré vykonal prostredníctvom svojich drahocenných rúk, mali na ľudí veľký vplyv a zvýšili počty muslimov, vystrojili ich na cestu morálnej dokonalosti a umožnili im zanechať ornamenty Dunye. A tak bezútešná púšť začala zelenieť, a keby (len) bol Muhammad (pmsnajr) ponechaný (v mieri), aby mohol zvolávať ľudí k Všemohúcemu Allahovi, Milosrdnému, Najmilostivejšiemu, ale ak by Qattu (vták o veľkosti holuba, krásny a nádherný, ktorého Arabi zvykli konštantne naháňať vo dne v noci, a tak vták nespával, aby ho nechytili) nechali na pokoji, bola by spala (tento výraz povedal Imám Al-Husein (pmsn) jeho sestre, Zeinab (pmsn), aby tak porovnal jeho perzekúciu jeho nepriateľmi k tomuto vtákovi).

A pred tým Nimrod nenechal na pokoji Abraháma (pmsn) ani Faraón nenechal na pokoji Mojžiša (pmsn) {I vravel Faraón: “Nechajte ma zabiť Mojžiša! Nech si potom volá Pána svojho! Obávam sa, že zmení vaše náboženstvo či spôsob v zemi pohoršenia.” Vravel Mojžiš: “Utiekam sa o pomoc k Pánovi svojmu i Pánovi vašemu pred každým pyšným, ktorý neverí v deň zúčtovania} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:26 – 27} 

Pozrite sa na logiku tohoto arogantného neveriaceho, spravodlivosť propaguje/šíri prostredníctvom svojho alkoholu a zhýralosti a Mojžiš (pmsn) spôsobuje korupciu na zemi šírením slov niet boha než Allaha, a ustanovovaním Božej vlády na zemi, a toto je logika Faraónov, ktorí dnes dominujú muslimom.

Ak by sme to vedeli, bolo by nám jasné, že ozbrojený stret je nevyhnutný, keďže džihád šírenia slov niet boha než Allaha je dôležitý, aby bolo náboženstvo výlučne pre Allaha a slovo Allaha sa stalo najvyšším, {Tí, ktorí uverili, bojujú na ceste Božej, a tí, ktorí neuverili, bojujú na ceste Taghúta. Bojujte proti priateľom satanovým, veď slabé sú proti vám úklady satanove!} {Súra Al-Nisa’ (Ženy) 4:76}

A muslimovia začali obraňovať ich islamskú komunitu, ktorá začala v malom v Al-Medíne, a potom expandovala na základe uprednostnenia Allahom. Po tom, čo sa záležitosti utíšili, napadli tyranské vlády, ktoré dominovali nad ľuďmi, ktorí sa potom dostali pod krídla štátu islámu. Štátu s heslom niet boha než Allaha, v ktorom si mohli zvoliť, či konvertujú na islám, alebo zostanú prívržencami niektorých z predošlých Božích náboženstiev s tým, že zaplatia daň, ktorá je ekvivalentom Zakátu, ktorý platia muslimovia, a toto je férový zákon islámu v Koráne, {Nebude žiadneho donútenia v náboženstve} {Súra Al Baqara (Krava) 2:256}

Čo sa týka tých, ktorí nepríjmu žiadne z náboženstiev Všemohúceho Stvoriteľa, proti tým by sa malo bojovať, až kým nepovedia: Niet boha než Allaha a Muhammad je Jeho posol.

A tak bol islám rozšírený na základe uprednostnenia Allahom a Prorokovho (pmsnajr) džihádu, džihádu Strážcu (pmsn) a veriacich. Prorok (pmsnajr) bol ako lekár, ktorý vandroval so svojimi liekmi, ako ho opísal Princ Veriacich (pmsn).[1] Kráčal medzi ľudmi, prikazujúc im cnosti a zabraňoval im konať zlo, a pracoval deň a noc, aby rozšíril slová niet boha než Allaha, a toto je správanie, ktorým sa riadili Imámovia (pmsn) po ňom, keďže to bolo správanie Prorokov a Poslov (pmsn) pred ním. Ježiš (pmsn) cestoval po zemi a volal ľudí k Allahovi, a tak konal aj zvyšok Prorokov (pmsn) ako Abrahám (pmsn), Mojžiš (pmsn) a iní (pmsn). Toto sú príbehy, ktoré nachádzame v Koráne, volajúce po ustavičnej serióznej práci za účelom rozšírenia slov niet boha než Allaha a podporovania cností a zabraňovania zlu.

[1] Princ Veriacich (pmsn) povedal v opise Posla (pmsnajr): “potulný lekár, ktorý ma pripravené maste a nahriate nástroje. Používa ich vždy, keď je to potrebné, aby liečil slepé srdcia, hluché uši a nemé jazyky. So svojou medicínou chodil po miestach nedbalosti a miestach zmätenosti.” Nahj Al-Balagha, s výkladom Muhammada Abduha, zv. 1, str. 207

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s