O znakoch šítov

297 – Bolo vyrozprávané, že Muhammad ibn Nabik vyrozprával na základe autority Abu Abdulláha Ja’far ibn Muhammad ibn Muqbal al-Qumiho, na základe autority abul-Hassana Ali ibn Muhammad al-Za’edi al-Basriho, na základe autority al-Hassana ibn Sa’da, na základe autority al-Haysama ibn Vaqed al-Jazriho, na základe autority Muhzama: „Muhzam povedal, že raz bol navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn), ktorý rozprával o šítoch. Imám (pmsn) povedal: „Ó, Muhzam! Náš skutočný nasledovník je ten, ktorého hlas neprejde cez jeho uši a neopustí jeho telo, a dostane sa k niekomu inému.[1] Nemá rád našich (Ahlul Bayt) nepriateľov a nie je nepriateľom našich priateľov. Nezdružuje sa s tými, ktorí sa nami chvastajú, nebreše ako psy, a nie je chamtivý ako kravy. Nežiada nikoho o nič dokonca aj vtedy, keď je na smrť hladný. Je rezervovaný. Ak sú domy našich nasledovníkov vzdialené, ich slová nie sú. Ak nie sú pritomní, nik ich nebude hľadať; a ak sú prítomní, nik im nebude venovať pozornosť. Ak požiadajú niekoho o ruku, nik za nich dcéry nevydá. Tento svet opúšťajú s ich túžbami stále v ich srdciach. Ak vidia veriaceho, rešpektujú ho. Ak vidia neverca, zanechajú ho. Ak za nimi príde chudák, zľutujú sa nad ním a pomôžu mu vlastným majetkom.“ Potom dodal: „Ó, Muhzam! Môj starý otec, Prorok Allaha (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): ‚Ó, Ali! Ten, ktorý si myslí, že má rád mňa, no nemá rád teba, je klamár. Ja som mesto a ty si jeho brána. Ako môže niekto vstúpiť do mesta bez toho, aby prešiel bránou?‘“

298 – Meysareh vyrozprával, že Imám Báqir (psmn) povedal: „Ó, Meysareh! Chceš, aby som ti povedal o našich nasledovníkoch?“ On povedal: „Nech som tvojim oddaným služobníkom, áno!“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Sú ako silné hrady vo verných srdciach. Majú silné myšlienky. Pravdu neukrývajú. Nie sú to márni a okázalí ľudia. Uctievajú v noci a cez deň sú odvážni ako levy.“

299 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nasledovníci Imáma Alího (pmsn) sú chudí a ich pery sú suché kvôli častému spomínaniu a chváleniu Boha.“

300 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku, spoločníci Imáma Alího (pmsn) boli dôveryhodní a kmene im dôverovali. Ľudia s nimi boli spokojní. V noci zvykli ostať hore, aby uctievali a počas dňa boli jasnými zdrojmi vedenia.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 54

[1] To znamená, že je tichý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s