O šítskych charakteristikách

282 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jedného dňa začala Amirúl Muminína (pmsn) nasledovať skupina ľudí. On (pmsn) sa ich opýtal, kto sú. Povedali, že sú jeho nasledovníci. Opýtal sa ich, prečo nemajú znaky jeho nasledovníkov. Oni sa ho (pmsn) opýtali, aké sú znaky šítov. On (pmsn) povedal: „Bledosť kvôli nedostatku spánku, štíhlosť kvôli pôsteniu sa, suché pery kvôli extenzívnemu modleniu sa a pokora.“

283 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Aliho nasledovník je ten, ktorý si dáva pozor na to, čo je, stráži svoju česť, ťažko pracuje, pracuje pre svojho Stvoriteľa a očakáva odmenu od Neho a bojí sa Jeho trestu. Keď takých ľudí uvidíte, sú to aj moji nasledovníci.“

284 – Požehnaný Músa ibn Džáfar (pmsn) povedal: „Tri skutky zdokonaľujú dobré činy: ponáhľanie sa vykonať ich, ich ukrývanie a neprikladanie im veľkej dôležitosti. Dobré skutky sú príjemné, ak sú vykonané rýchlo. Sú dôležité, ak im jeden neprikladá veľkú dôležitosť. Sú dokonalé, ak sú vykonané v tajnosti.“

285 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Na Zemi jestvujú Boží služobníci, ktorí sa snažia naplniť potreby iných ľudí. V Deň vzkriesenia budú zachránení.“

286 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Aké dobré je pre výrečného človeka byť potichu! Počas rozprávania môžu vniknúť situácie, kedy sa jazyk pošmykne, čo spôsobí zlyhanie jedinca.“

287 – Imám Sádiq (pmsn) poveadl: „Existujú Boží služobníci, ktorí sú výreční, múdri a majú poznanie, ale ich srdcia sú naplnené strachom z Boha, a tak prestali rozprávať. Pretekajú sa v konaní dobrých skutkov, aby sa tak priblížili Bohu. Svoje skutky nepreceňujú, a nie sú spokojní s malým množstvom dobrých skutkov, ktoré konajú. Aj keď sú to inteligentní a dobrí ľudia, považujú sa za zlých.“

288 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh poníži každého, kto poníži veriaceho kvôli tomu, že je chudobný. Ostane v takom stave, až kým nevykoná pokánie.“ Tiež povedal: „V Deň zmŕtvychvstania veriaci budú hrdí.“

289 – Bolo vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) v roku, keď dobyl Mekku, vstúpil do Božieho Domu spolu s Fazlom ibn Abbásom a Usamátom ibn Zaydom. Keď Dom opúšťal, v rukách drža kľúčku a vravel: „Chvála patrí Bohu, ktorý naplnil Svoj sľub a uznal Svojho služobníka a sám porazil všetky strany. Boh odstránil všetkú nenávisť a aroganciu Arabov kvôli ich rodokmeňu. Vy všetci ste deti Adama a Adam bol stvorený z hliny. Ten najvznešenejší z vás je ten najbohabojnejší.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s