Teľa (1/14)

Pokrivenie Tóry a Evanjelií

Dôkazov o prekrútení Tóry a Evanjelií židmi a kresťanmi je mnoho a nebudem ich skúmať, pretože pokrivenia nie sú skryté pred tým, ktorý číta s uvážením, je vlastníkom správneho inštinktu a priameho myslenia, a ktorý má prehľad o tom, čo napísal jeden z ich mysliteľov, Spinoza, vo svojej knihe (Teologicko politický traktát, kapitola 8), a ako príklad uvádzam jeho slová:

spinoza starý zákon mojžiš kresťan židAby boli veci metodické, začnem predpojatosťami o tom, kto napísal prvých päť kníh Starého zákona.Takmer každý si myslel, že to bol Mojžiš. Farizeji na tom vskutku trvali tak tvrdohlavo, že každého, kto si myslel opak, označili za kacíra. Práve preto Ibn Ezra, muž s nezávislou mysľou a značnými vedomosťami, bol podľa môjho zistenia prvým spisovateľom, ktorý upozornil na tieto predsudky. Nevzal na seba risk otvorene prehlásiť svoj postoj, ale odvážil sa tento problém naznačiť iba prostredníctvom inotajov. Nebudem sa báť ich tu objasniť, vyberajúc si slová, ktoré odhalia podstatu. Nasledujú slová Ibn Ezru z jeho komentára Piatej knihy Mojžišovej: ‘Poza Jordán… atď, ak porozumiete tajomstvu dvanástich… Mojžiš napísal svoj zákon…).”

Prostredníctvom týchto niekoľkých slov objasňuje, a zároveň dokazuje, že Mojžiš nie je ten, ktorý napísal Päť kníh Starého zákona, presnejšie, je to niekto, kto žil dlho po ňom, a že Mojžiš napísal inú knihu. Aby to dokázal, spomína, 1 – Že Mojžiš nenapísal úvod do Piatich kníh Mojžišových, pretože neprekročil Jordán; 2 – atď.[1]

Pokrivenie Tóry a Evanjelií, ktoré sú dnes dostupné, spôsobuje podozrenie. Resp. pre každého človeka so slobodnou mysľou, ktorý pretrhol reťaze slepej imitácie, je dané. Kde sú títo ľudia?! Ako môže byť veriaci v Allaha Všemohúceho spokojný s tým, že tieto hrubosti a obscénnosti, ktorých je plná Tóra, sú pripisované Allahovým Prorokom a Jeho Poslom (pmsn)?!

V každom prípade Tóra a Evanjeliá zostávajú historickými textami, z ktorých je možné mať prospech. Prínosné môžu byť Božie rozsudky a správy o neviditeľnom, z ktorých niektoré boli vydané Prorokmi (pmsn), alebo ich významy, pretože sú identické s významami, ktoré priniesol Korán, Sunna Proroka (pmsnajr) a jeho neomylnej Rodiny (pmsn).

[1] Teologicko politický traktát, str. 266

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s