O prikazovaní dobrého a zakazovaní zlého

223 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Ó, veriaci! Ktokoľvek vidí, že sa deje krivda, alebo že sa propaguje zakázaný skutok a srdcom tento skutok odmietne, ostane zdravý a čistý pred takým skutkom. Ale ktokoľvek zakáže taký skutok verbálne je nadradenejší a získa väčšiu odmenu. Ktokoľvek taký skutok zakáže jeho mečom, aby ustanovil slová Boha a odmietne utláčateľov, je na priamej ceste k vedeniu. Je na ceste k prosperite a jeho srdce bude naplnené svetlom istoty.“

224 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Prikazovanie dobra a zakazovanie zla sú dve z Božích stvorení. Každý, kto im pomôže, bude uctený Bohom a každý, kto ich opustí, bude opustený Bohom.“

225 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto má nasledujúce vlasnosti, bude prikazovať dobro a zakazovať zlo: má poznanie o tom, čo je správne a zanechá konanie zla; je umiernený a spravodlivý ohľadom toho, čo prikazuje ako dobré, a čo zakazuje ako zlé; a správa sa podľa toho, čo prikazuje/zakazuje.“

226 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vo sne som videl muža z môjho národa. Bol obklopený Pekelným ohňom. Zrazu mu prišli na pomoc jeho skutky prikazovania dobrého a zakazovania zlého a zachránili ho pred Ohňom, a odovzdali ho anjelom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 41

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s