Teľa (1/11)

Saul (pmsn)

Všemohúci povedal: {A či si nevidel veľmožov detí Izraela, keď po Mojžišovej smrti vraveli jednému z prorokov svojich: “Ustanov medzi nami kráľa, aby sme mohli bojovať na ceste Božej!” I odvetil: “Možno, že až vám bude predpísané bojovať, vy bojovať nebudete!” Odpovedali: “A prečo by sme nemali bojovať na ceste Božej, keď sme boli vyhnaní z obydlí svojich i od synov svojich?” Avšak keď im bolo predpísané bojovať, obrátili sa chrbtom s výnimkou niekoľko málo z nich. A Boh dobre pozná nespravodlivých. A riekol im prorok ich: “Boh vám posiela Saula (Talút) ako kráľa.” Vraveli: “Jak by nám tento mohol vládnuť, keď my máme väčší nárok na vládu než on, ktorý nemá dostatok majetku?” Odvetil: “Boh ho pre vás vyvolil a obohatil ho vo vedení i sile telesnej. Boh dáva vládu Svoju tomu, komu chce, a Boh je nesmierny, Vševediaci.” I vravel im prorok ich: “Veru znamením vlády jeho bude to, že príde k vám truhlica, v ktorej je bezpečie od Pána vášho a zostatok toho, čo zanechala rodina Mojžišova a rodina Áronova, a ponesú ju anjeli. A bude to pre vás veru znamenie, ak ste veriaci!” A keď Saul tiahol s vojskami, vravel im: “Boh vás bude skúšať u jednej rieky. Ten, kto sa z nej napije, patriť k mojím nebude; ale ten, kto z nej neokúsi, ten bude patriť k mojím okrem tých, ktorí napijú sa z dlane.” A napili sa z nej všetci okrem malého počtu. Keď potom Saul a tí, ktorí s ním uverili, prešli cez ňu, zvolali: “Nemáme dnes silu na boj proti Goliášovi a vojskám jeho!” Avšak tí, ktorí pevne boli presvedčení o stretnutí svojom s Bohom, vykríkli: “Koľkokrát už nepočetné oddiely zvíťazili na početnejšími z dovolenia Božieho, veď Boh je veru na strane trpezlivých!” A keď sa vydali proti Goliášovi a vojskám jeho, zvolali: “Pané náš, dodaj nám vytrvalosti a spevni päty naše a pomôž nám k víťazstvu nad ľudom neveriacim!” A zahnali ich na útek z dovolenia Božieho a David zabil Goliáša a Boh dal mu potom moc kráľovskú i múdrosť a naučil ho tomu, čomu chcel. A keby Boh nechránil medzi ľuďmi jedných pred druhými, veru by zem dospela do záhuby, však Boh je plný láskavosti k ľudstvu všetkému. Toto sú znamenia Božie a odovzdali sme ti ich spolu s pravdou, pretože ty si veru jedným z poslov.} {Súra Al Baqara (Krava) 2:246-252}

Po nejakom čase neveriaci Goliáš a jeho vojská dominovali nad Bani Izrael. Ožobráčili ich, vyhnali ich z domovov a táto tyranská nadvláda nad Bani Izrael sa odohrala kvôli slabosti ich viery a bohabojnosti, kvôli zanechaniu podpory cností a predchádzaniu zla, kvôli poddaniu sa/nakloneniu sa životu v tejto Dunya a kvôli prerušeniu džihádu a povstaniu proti Prorokom a Božím príkazom. Činitele, ktoré viedli Bani Izrael do stavu podobnému stavu pred vyslaním Mojžiša (pmsn), sú mnohé a je to stav podriadenosti tyranovi, proti ktorému jediný liek bol At-Tih (Divočina) v Sinajskej púšti.

A tak Všemohúci Allah chcel, aby Goliáš a jeho vojská dominovali nad Bani Izrael, možno sa niektorí z nich tak vrátia k zmyslom a oľutujú pred svojim Pánom a proces reformácie sa v Bani Izrael udeje tak, ako sa udial počas štyridsiatich rokov At-Tih (Divočiny), keď na púšti vyrástla generácia, ktorá pre ľudí Zeme vyzdvihla frázu niet boha než Allaha. Vskutku, medzi Bani Izrael vyrástla dobrá generácia, národ božích bojovníkov a tých, ktorí sa snažia, a je to tristotrinásť mužov, ktorí prekročili rieku so Saulom. Prešli skúškou, ktorou Allah skúšal ich odovzdanosť Božím príkazom a poslušnost voči ich Prorokovi a Saulovi, lídrovi, ktorého vymenoval Allah.

Medzi Bani Izrael tiež vyrástla skupina, ktorí sú vo viere slabší než táto elita a sú to tí, ktorí si nabrali z rieky do dlaní svojich rúk. Je dôležité, aby sme vedeli, že skúška riekou bola významná na otestovanie veriacich, aby poukázala na blízkych a ľudí úprimnosti spomedzi nich. Bola to veľká skúška, počas ktorej vojská Bani Izrael trpeli obrovským smädom, keď dorazili ku rieke. A tak tí, ktorí sa z rieky napili, podľa ich tvrdenia nechceli pominúť od smädu a život im bol drahší než poslušnoť voči Allahovi. Ale v očiach tých, ktorí sa nenapili, bola smrť od smädu v poslušnosti voči Allahovi lepšia, než ostať nažive v neposlušnosti voči Allahovi. Presnejšie, boli si istí, že Allah swt., ktorí im zabránil piť z tejto rieky, im dá na výmenu niečo lepšie, a že ich Allah swt. neponechá pomrieť od smädu. A tak môžeme vidieť, ako tristotrinásť mužov porazilo Goliáša a jeho vojská po tom, čo prešli riekou.

Čo sa týka tých, ktorí sa z rieky napili, boli porazení, keď neposlúchli Allaha, ale počúvli chúťky a Šajtána (nhAp), pocítili slabosť. Z toho ich výrok, “Niet pre nás dnes moci proti Goliášovi a jeho armáde,” bol iba záver a prejav ich porážky, ktorú ukrývali ich duše.

A tak sa dve armády stretli. Strana Allaha vedená Saulom a strana Šajtána (nhAp) vedená Goliášom. Goliášova armáda bola nadradená počtom a prípravou a so Saulom bolo iba niekoľko veriacich, ktorí z rieky nepili, a ktorí si (z rieky) nabrali do dlaní svojich rúk, a boli s ním aj pokrytci, ktorí sa z rieky napili. Pred tým, než boj začal, božia elita a boží národ hľadal útočište u Allaha a požiadal Ho o trpezlivosť, stabilitu a víťazstvo, a tak ich Allah podporil Jeho víťazstvom: {Nie ste to vy, kto ich zabil; ale Boh ich zabil} {Súra Al Anfál (Korisť) 8:17}.

A tak jeden z týchto úprimných veriacich zabil Goliáša, ktorého armáda bola porazená. Armáda, ktorá sa obrátila chrbtom a Šajtán (nhAp) sa otočil na špičkách a povedal: {Ja veru vidím to, čo vy nevidíte} { Súra Al Anfál (Korisť) 8:48}.

Spravodlivý služobník, ktorý zabil Goliáša, nebol nik iný než Dávid (pmsn), ktorého si Všemohúci Allah následne vyvolil a urobil z neho veľkého proroka a spravodlivého kráľa. Stal sa z neho veriaci, ktorý bol k Allahovi úprimný, statočný bojovník/snaživec, ktorý sa nebojí nikoho/ničoho iba ak Allaha {A darovali sme kedysi Dávidovi milosť Svoju vraviac: “Hory, opakujte s ním slávu Božiu, a tiež vy, vtáci!” A zmäkkčili sme preň železo vraviac: “Vyrábaj dokonalé brnenie a rozumej dobre reťazovým brneniam!” – a konajte zbožné skutky, pretože Ja jasne vidím, čo činíte} {Súra Saba’ 34:10-11}

Dávid Goliáš Saul brnenie Talut Mojžiš satan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s