List Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) Ansárom, uverejnený 18.9.2015: Zatrasie piliermy tyranie a korupcie!

Abdullah Mahdi Ahmed list

Bismillah Al Wahid Al Qahhar

V mene Allaha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov, nech Allah zošle požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov

Veriaci na východoch zeme a na jej západoch, milosť a požehnania Allaha nech sú s vami
{To, čo vám dáva posol, to si vezmite! Ale toho, čo vám odoprel, toho sa zdržujte! A bojte sa Boha, pretože Boh je veru strašný v trestaní Svojom} {59:7}

Ó, veriaci, ó, vlastníci čistých sŕdc, ktorí uverili v neviditeľno,
nech je k vám Allah dobrý a nech vám všetkým požehná.

Dnes, ako všetci vieme, požehnané volanie prechádza ťažkými dňami, ktorým čelili aj predošlé volania poslov a prorokov. Dňami plnými útlaku, popierania, výsmechu a sústavných pokusov pošpiniť volanie Imáma Mahdího (pmsn) kriminálnikmi, neveriacimi a nemravníkmi, ktorí tvrdia, že veria v náboženstvo islám, a tvrdia, že sú šítmi, a tvrdia, že veria v Dawa Imáma Mahdího (pmsn), avšak klamú kvôli určitým peniazom, pozíciam alebo márnej sláve a kvôli službe diablovi a ich pánom v opovrhnutiahodnej vláde bani Abbas, ktorá je zotročená veľkým diablom, Amerikou, prekliatou.

Títo ľudia sú podvodníci. Je to Sadik AlHusseini, Alaa AlSalem, Nathim AlUqeili, Saleh AlSafi a iní spomedzi nečistých nemorálnych neveriacich.

A tak beda im. Čaká ich mučenie na tomto svete i na onom svete v rukách vojsk Allaha, neznámych na Zemi, no známych v nebesiach, ostrých a vytasených mečov Allaha.

Varujeme vás, ó, nečistí, a vravíme vám, pri Allahovi, pri Allahovi, váš deň sa blíži a vaša hodina sa blíži a trest a smrť okúsite už čoskoro, toto je sľub Allaha… {Ó, prorok, bojuj usilovne proti neveriacim a pokrytcom a buď k nim prísny! Ich útočišťom bude peklo – ako hnusný je to cieľ konenčý!} {66:9}

Moji veriaci synovia a dcéry, dnes by som chcel poukázať na extrémne dôležitú záležitosť. Prednedávnom som pre vás ustanovil služobníkov v Iraku prostredníctvom môjho syna (Ahmeda Murád Aba Michaela) a generál zodpovedný za Irak je môj syn, Sayed Ehsan Aba Ali.
Nasleduje zodpovedný za financie, môj syn, Qais Aba Hydra, nepoškvrnený.
Nasleduje zodpovedný za Piatkové modlitby, môj syn, Šejk Abdul Satar Al Kathimi.
Nasleduje generál zodpovedný za média v Iraku, Sayed Usama Al Quraiši.
A boli pri tom traja svedkovia. Jeden z Iraku, takzvaný Sayed Hossam Al Džabry a zvyšní dvaja boli Batúl, Omm Ašraf, nech má s ňou Allah zľutovanie… a môj syn, Abdullah Hašem, Aba Al-Sadiq.

Pred týmito udalosťami mi napísal Sayed Hossam Al Džabry a požiadal ma, aby som ustanovil osobu zodpovednú za manažovanie povinností dawy, jej riadenie a staranie sa o záležitosti uväznených a utláčaných synov tejto dawy.
A tak sme jeho žiadosť schválili a vedeli sme, čo je v jeho srdci. Dúfal, že získa postavenie, pretože na tejto záležitosti lipnul kvôli jeho láske pre iluzórne pozície a láske k vodcovstvu. O Hossamovi to každý vie, či už je to nepriateľ, priateľ, alebo blízka osoba.

A tak keď veci nešli podľa jeho predstáv, ponáhľal sa bojovať proti požehnaným čiernym zástavám východu, pretože v nich neveril od prvého dňa, kedy sa ukázali. Ale po tom, ako videl, že všetko stratil a u teľaťa a jeho nasledovníkov nezískal žiadnu pozíciu, nemal inú možnosť… a tak si povedal, „poďme to skúsiť s čiernym zástavami, možno získam pozíciu tam.“ Nech Allah preklína túto klamlivú a chorú myseľ.

Pri Allahovi, ak by bol Al Džabri dostal pozíciu alebo postavenie s čiernymi zástavami východu, neurobil by tak, aj keby si bol istý, že je lživá, Božechráň… a ak by získal pozíciu u prekliateho Samiriho, a už dávno vedel, že sú v klamstve, ostal by s nimi a obraňoval by ich kvôli pozícií, ktorú získal.

A tak rešpektuj svoju myseľ, ó, ignorant, zruinoval si tak veľa z toho, čo si ponúkol náboženstvu Allaha a všetky tvoje veľké a hojné obety vyšli nazmar… {A My posúdime skutky, ktoré konali, a učiníme z nich prach rozptýlený} {25:23}
Učiň pokánie pred Allahom vo svojej samote a boj sa Allaha, a prestaň klamať sebe a iným… a tým, ktorí ti veria, zatiaľ čo vieš, že si klamár a pokrytec.
{Keď k tebe prichádzajú pokrytci, vravia: „Dosvedčujeme, že si vskutku posol Boží!“ A Boh dobre vie, že si vskutku Jeho posol, a Boh dosvedčuje, že pokrytci sú vskutku klamári. A prisahajú a pritom zvádzajú iných z cesty Božej. Jak hnusné je to, čo robia!} {63:1-2}

Všetká chvála patrí Allahovi, moji veriaci synovia a dcéry.
Allah sľúbil veriacicm úľavu a víťazstvo už čoskoro, inshaAllah… medzi vami sú Proroci, Uprednostnení, Spravodliví a veriaci.
Moje deti, nedávno som vám ustanovil vášho služobníka a vášho brata, Abdulláha Hašema, ako generála zodpovedného za svetové záležitosti. Delegoval som mu určité povinnosti. Je so mnou v priamom kontakte bez akéhokoľvek prostredníka.

Každé rozhodnutie prechádza cez neho a každý príkaz prichádza cez neho ohľadom toho, čo teší Boha, pretože on je pravdivý a v tomto štádiu je odo mňa, až kým Allah neprikáže okamžitú rýchlu úľavu rodiny Muhammada, inshaAllah.

A nech Allah zošle Jeho mier a požehnania na Muhammada a jeho nepoškvrnenú rodinu, Imámov a Mahdíov,
mier, milosť a požehnania Allaha s vami.

Ahmed Al Hassan/ Dhul Hidža 1436 A.H.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s