O bohabojnosti

195 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Abi-Basir sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) ohľadom Božieho výroku: {Bojte sa Boha bázňou, ktorá mu prisluší} {3:102}, Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Znamená to, že On by mal byť počúvnutý a nemala by byť proti Nemu vzbura; malo by sa Naň spomínať a nemal by byť preklínaný.“

196 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Bohabojnosť sa ponáša na vieru.“

197 – Amirul Muminína (pmsn) sa opýtali, aby opísal tento svet. Povedal: „Ako pre vás môžem opísať svet, v ktorom ste zodpovední za to, čo právoplatne zarobíte a budete potrestaní za to, čo zarobíte nespravodlivo. Keby ste len mohli vidieť, čo sa stane počas a po smrti, vzdali by ste sa všetkých svetských ašpirácií a ich klamlivých kúziel.“ Potom dodal: „Toho, kto je naozaj bohabojný, Boh odmení pokojom mysle bez potreby spoločníka; sebestačnosťou bez bohatstva; dôstojnosťou bez toho, aby musel byť vládcom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 38

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s