O skrývaní viery

172 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Muala ibn Khunays vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) mu povedal: „Ó, Muala! Ukri naše tajomstvá a nevyzrádzaj ich, keďže Boh si uctí tých, ktorí ukrývajú naše tajomstvá na tomto svete a zabazpečí preň Svetlo Vedenia, ktoré ho bude viesť priamo do Neba na Oný svet. Ó, Muala! Boh poníži kohokoľvek, kto bude rozhlasovať naše tajomstvá na tomto svete a zatemní jeho cestu na Onom svete, vedúc ho do Pekla. Ó, Muala, ukrývanie viery je súčasťou môjho náboženstva a náboženstva mojich praotcov. Ktokoľvek, kto to nepraktizuje, nie je nábožný. Boh je rád uctievaný v súkromí rovnako tak, ako je uctievaný na verejnosti. Ó, Muala! Ktokoľvek, kto rozširuje naše tajomstvá je ako ten, ktorý ich popiera.“

173 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto rozširuje naše tajomstvá, je ako ten, ktorý nás zabil úmyselne, a nie náhodou.“

174 – Bašír povedal, že Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho otca (pmsn): „Pri Bohu prisahám, že na tejto Zemi mi nie je nič bližšie, než ukrývanie viery, môj drahý. Boh pozdvihne postavenie kohokoľvek, kto praktizuje ukrývanie viery a Boh poníži každého, kto tak nečíní. Ó, môj drahý syn! Ľudia sú v mieri. Ak je Imámom (pmsn) vydaný dekrét džihádu, nasledovníci viac nemusia svoju vieru ukrývať.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s