O viere a isláme

159 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Muž prišiel za Božím Prorokom (pmsnajr) a povedal, že prišiel, aby prisahal vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Až tak, že by si zabil svojho otca?“ Muž stiahol svoju ruku a zmenil svoj postoj. Neskôr sa vrátil a povedal, že prišiel prisahať vernosť islamu. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Teda by si zabil svojho otca?“ Muž povedal: „Áno.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Veriaci vidí svoju vieru vo svojich činoch a neveriaci vidí svoju nevieru vo svojich skutkoch. Prisahám pri Tom, ktorý má kontrolu nad mojím životom! Neuvedomujú si vlastné postavenie a neberú si príklad zo zlých skutkov pokrytcov a neveriacich, ktoré konajú kvôli ich neviere.“

160 – Imám Sádiq (pmsn) citoval nasledujúce na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Existujú znamenia, podľa ktorých je možné rozpoznať nábožných ľudí. Je to pravdovravnosť, dôveryhodnosť, plnenie sľubu, dbanie na príbuzenské vzťahy, vľúdnosť k slabým a podriadeným, minimálny sexuálny styk so ženami, konanie dobrých skutkov, dobrá povaha, využívanie poznania a konanie čohokoľvek, čo človeku pomáha priblížiť sa Bohu. Nech sú títo ľudia požehnaní. Budú prosperovať a budú mať dobré miesto ku ktorému sa vrátia.“

161 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával nasledujúce na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Nik neokúsi skutočnú vieru pred tým, než neuvedomí, že utrpí to, čo má pretrpieť a bude v bezpečí pred tým, pred čím má byť zachránený. Vskutku, je to Boh, ktorý spôsobuje stratu a zisk.“

162 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že keď sa Imáma Alího (pmsn) pýtali na vieru, povedal: „Boh ustanovil vieru na štyroch pilieroch: vytrvalosť, istota, spravodlivosť a džihád.“

163 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh udelí materiálne statky svojim priateľom, ale aj svojim nepriateľom. No vieru udelí iba tomu, koho miluje.“

164 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho starého otca, že Imám Ali (pmsn) povedal, že Boží Prorok (pmsnajr) vravieval: „Každý, kto koná rituálne omytie a riadne sa modlí, dáva almužnu, prekonáva svoj hnev, dáva si pozor na jazyk, žiada Boha o odpustenie za svoje hriechy a vedie členov svojej rodiny na správnu cestu, vskutku naplnil skutočné aspekty viery a Nebeská brána je preň otvorená.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s