O premýšľaní

rozmýľšať premýšľať smrť155 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) citoval nasledujúce na základe autority svojho vznešeného otca (pmsn): „Ježiš, syn Márie, povedal: „Požehnaný je ten, ktorý premýšľa, keď je ticho; je napomenutý, keď sa pozrie; vzýva meno Boha, keď rozpráva; narieka nad vlastnými hriechmi; a ľudia sú v bezpečí pred jeho rukami a jazykom.““

156 – Al-Hassán al-Sayghal povedal, že sa opýtal Imáma Sádiqa (omsn) na to, čo ľudia myslia tým, keď povedia, že je lepšie rozmýšľať hodinu, než sa modliť celú noc. Imám (pmsn) odpovedal, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Je lepšie myslieť hodinu, než sa modliť celú noc.“ Potom sa ho opýtal, ako by mal teda myslieť. Imám (pmsn) odpovedal: „Keď človek prechádza okolo domu alebu zrúcaniny starej budovy, mal by si položiť otázku: Kde sú obyvatelia? Kde sú tí, ktorí postavili túto budovu? Prečo nerozprávajú?“

157 – Imám Sádiq (pmsn) uviedol, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Ó, syn Adama! Vskutku, premýšľanie dokáže jedného prilákať k dobrým skutkom a pokánie dokáže jedného donútiť zanechať páchanie zlých skutkov. Čokoľvek, čo netrvá – aj keď to niekomu môže pripadať ako veľa – neuškodí tomu, čo pretrváva, aj keď je to vzácne a je ťažké to dostať.“

158 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Všetko dobro sa nachádza v troch vlastnostiach: pozeranie, mlčanlivosť a rozprávanie. Ak jeden nie je napomenutý, keď veci vidí, je v omyle. Keď je jeden ticho, no nepremýšľa, rovná sa to ignorancii a akékoľvek rozprávanie, v ktorom sa nevyskytuje spomínanie na Boha, je márne.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 32

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s