O spokojnosti

134 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ten, ktorý je spokojný s Božím predurčením, je ten, ktorý si je najviac vedomý Boha.“

135 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ten najdôležitejší aspekt poslušnosti voči Bohu je spokojnosť a trpezlivosť s tým, čo Boh predurčil, či už sa nám to páči, alebo nie. A keď je jeden spokojný s tým, čo Boh preň predurčil, či už sa mu to páči, alebo nie, to, čo Boh predurčil, je preň to najlepšie.“

136 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh vložil niečo z dobra do všetkého, čo predurčil pre veriaceho, s čím je veriaci spokojný.“

137 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr), že Všemohúci Boh povedal: „Prisahám pri Mojej Majestátnosti a Cti, že som nestvoril žiadne stvorenie, ktoré by mi bolo drahšie než je veriaci. To preto naň dávam Svoje vlastné meno (veriaci). Mal by byť spokojný s čímkoľvek, o čo ho ukrátim, čo leží medzi východom a západom alebo keď mu udelím čokoľvek, čo leží medzi východom a západom. Mal by byť trpezlivý so všetkými katastrofami, ktoré naň zošlem a mal by byť vďačný za Moje požehnania. Ó, Muhammad! Prosím zapíš jeho meno medzí úprimných v Mojej blízkosti.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 29

spokojnosť

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s