O vďakyvzdaní

91 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nič, čo sa znieslo z Neba, nie je tak vzácne a drahé, ako nasledujúce: podrobenie sa Bohu, pieta a istota.“

92 – Al-Nufli vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, ktorý je a vzdáva vďaku, má takú istú odmenu ako ten, ktorý sa postí (bude odmenený na Onom svete). Odmena toho, kto je zdravý a vzdáva vďaku je taká istá ako odmena toho, kto je chorý, ale trpezlivý. Odmena toho, kto dáva almužnú a je vďačný, je taká istá ako odmena toho, kto je chudobný, ale spokojný.“

93 – Al-A’ala ibn Kamil vyrozprával, že raz povedal Imámovi Músovi ibn Džáfarovi (pmsn), že Boh mu udelil toľko požehnaní, že ich ani nedokáže spočítať a pritom nepoznal dôvod. Imám (pmsn) sa ho opýtal, či naozaj nepozná dôvod a povedal mu, že to bolo kvôli tomu, že vzdáva vďaku. V ďaľšej tradícii sa uvádza, že Imám (pmsn) mu povedal, aby nepodcenil vzdávanie vďaky.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 25

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s