O vytrvalosti

54 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Svätého Proroka (pmsnajr): „Príde čas, keď sa ľudia nemôžu dostať k moci inak, než skrze závisť a konfiškáciu majetku; nemôžu sa stať populárnymi inak, než vzdaním sa náboženstva a nasledovaním svojich sebeckých túžob. Boh odmení kohokoľvek, kto žil v tom čase; a je trpezlivý s chudobou, aj keď by mohol získať bohatstvo; a je trpezlivý so základným, aj keď by mohol získať vrchol/hojnosť/slávu. Jeho odmena bude odmenou rovnou 50 veriacim, ktorí uznali Boha.“

55 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh vyslal k národu Proroka a požiadal ho, aby s nimi bojoval. Prorok sa Bohu sťažoval, že je slabý. Všemohúci Boh povedal: ‚Buď si vyber boj alebo choď s nimi do Pekla.‘ Prorok na to povedal: ‚Ó, Pane, nedokážem vydržať Oheň.‘ Vtedy mu Boh odhalil, že v ten istý rok dosiahne víťazstvo. Potom Prorok povedal svojim nasledovníkom, že Boh im prikázal ísť do vojny, ale on povedal, že sú slabí. No Boh odpovedal, buď aby bojovali, alebo aby išli do Pekla. A tak dal svojim nasledovníkom na výber medzi bojovaním alebo Peklom. Povedali, že nedokážu vystáť Oheň. Potom im povedal, že Boh mu odhalil, že ešte toho roku dosiahnu víťazstvo, načo odpovedali, že urobia to, čo im prikáže.“ Potom Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh ustanovil ďaľšieho Proroka a prikázal mu, aby išiel bojovať s národom. Ten sa sťažoval na svoju slabosť, ale Všemohúci Boh mu odhalil, že po 15 rokoch dosiahne víťazstvo. Keď o tom povedal svojim nasledovníkom, odpovedali: ‚Niet sily ani moci než skrze Boha, Vysokého, Veľkého.‘ Prorok im potom povedal, že Boh mu odhalil, že víťazstvo dosiahnu po 15 rokoch. Oni odpovedali: ‚Ako rozhodne Boh. Niet sily ani moci než skrze Boha, Vysokého, Veľkého.‘ Keďže svoje záležitosti zverili Bohu, Boh im dal dosiahnuť viťazstva ešte toho roku.“

56 – Imám Reza (pmsn) citoval na základe autority jeho ctihodného otca: „Môj otec, Imám Sádiq (pmsn), mi prikázal, aby som išiel k Mafzalovi ibn-i-Amrovi a vyjadril úprimnú sústrasť nad smrťou Ismaela. Povedal: ‚Odovzdaj moje pozdravy Mafzalovi a povedz mu, že s Ismaelom sme boli trpezliví, tak aj on by mal byť trpezlivý. Vskutku, vždy, keď niečo chceme, ale Boh chce niečo iné, podriaďujeme sa vôli Boha.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s