O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

50 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Existujú štyri piliere viery: spoliehanie sa na Boha, dôverovanie Bohu, byť spokojný s tým, čo Boh predurčil a podriadenie sa Božím príkazom.“

51 – Imám Báqir (pmsn) opísal Boží výrok {Pri Pánovi tvojom, oni nebudú veriaci, pokiaľ z teba neurobia rozhodcu v tom, o čo vedú spor} {4:65} ako: „Podriadenie sa, spokojnosť a uspokojenie sa s tým, čo Boh predurčil.“

52 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak sa jeden zúčastní na tom, čo má Boh rád, Boh sa zúčastní na tom, čo má on rád. Ak bude hľadať útočište u Boha a bohabojnosť, Boh ho ochráni. Ten, ktorého sprevádza Boh a ochraňuje ho, je bez strachu aj keby nebesá padali na Zem, alebo ak by prišla katastrofa a ovplyvnila všetko na Zemi. Bude zachránený pred akoukoľvek katastrofou, keďže Boh ho ochraňuje skrze jeho bohabojnosť. A či to nie je tak? Všemohúci Boh povedal: {A bohabojní budu veru na mieste bezpečnom prebývať} {44:51}

53 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) počas jedného zo svojich výjazdov narazil na skupinu jazdcov na ťavách. Pozdravili ho a on (pmsnajr) sa opýtal, kto sú. Povedali, že sú veriaci. Prorok (pmsnajr) sa ich opýtal na pravdu ich viery. Odpovedali: „Spokojnosť s tým, čo Boh predurčil, zverenie sa Bohu a podriadenie sa Božím príkazom.“ Potom Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Toto sú múdri ľudia, ktorí majú poznanie s vysokou hodnosťou blízkou Prorokom.“ Potom sa postavil čelom k nim a povedal: „Ak ste pravdovravní, nebudujte to, v čom nebudete prebývať; nezbierajte to, čo nebudete jesť a bojte sa Boha, ku ktorému je váš návrat.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s