Teľa (1/8)

Mojžiš (pmsn) zápasí kvôli Allahovi, je imigrantom k Allahovi
a Prorokom, ktorý zvoláva k Allahovi

{Keď Mojžiš dosiahol dospelosti a zrelosti, dali sme mu múdrosť a vedenie. A takto My odmeňujeme tých, ktorí dobro konajú. I vošiel Mojžiš raz do mesta vo chvíli, keď obyvatelia to nespozorovali a našiel v ňom dvoch mužov, ktorí spolu bojovali; jeden z nich patril k jeho strane, zatiaľ čo druhý bol z jeho nepriateľov. A ten, ktorý patril k jeho strane, požiadal Mojžiša o pomoc proti nepriateľovi svojmu. I udrel ho Mojžiš a ukončil život jeho; potom zvolal: “Toto je dielo satanove, ktorý nepriateľom je i zvodcom zjavným!” A pokračoval: “Pane môj, sám sebe som ukrivdil, odpusť mi!” A odpustil mu, veď On je veru odpúšťajúci, zľutovný. A ďalej riekol: “Pane môj, pre dobrodenie, ktorým si ma zahrnul, nebudem už nikdy hriešnikovi pomocníkom!” A do zajtra sa zdržiaval v meste plný strachu a v strehu. A hľa, ten, ktorému včera prišiel na pomoc, opäť volal naň. I riekol Mojžiš: “Ty si veru zjavným rozkolníkom!” Keď potom chcel napadnúť toho, ktorý bol pre oboch nepriateľom, ten zvolal: “Ó, Mojžiš, chceš ma zabiť tak, ako si zabil včera onoho človeka? Ty zrejme chceš byť iba násilníkom tejto zemi a nechceš byť vôbec jedným z tých, ktorí sa o nápravu usilujú?” Tu pribehol muž nejaký z druhého konca mesta a zvolal: “Ó, Mojžiš, rada veľmožov sa radí o tebe, aby ťa zabili. Odíď, lebo ja som ti radcom dobrým!” I odišiel z mesta plný strachu a v strehu a riekol: “Pane môj, zachráň ma pred týmto ľudom nespravodlivým!” A keď sa potom vydal smerom k Mediánu, hovoril: “Snáď ma Pán môj povedie cestou priamou.”} {Súra Al Kasa (Príbeh) 28:14-22}

Mojžiš (pmsn) si uprostred svojho života uvedomil nespravodlivosť, ktorú páchal tyran Faraón na ožobráčených ľuďoch z Bani Izrael a Egypťanoch. Ako mohol Mojžiš (pmsn), čistý a nepoškvrnený očakávaný Prorok Spasiteľ, ktorého Bani Izrael poznajú, zostať v paláci Faraóna a jeho pomocníkov, hoc aj s mlčaním ohľadom jeho nespravodlivostí a narastaní jeho temnoty? A tak Allah chcel, aby sa tento incident odohral, teda zabitie jedného z Faraónových policajtov a jeho vojakov utláčateľov. Táto udalosť mala na Mojžišovu (pmsn) osobnosť veľký dopad. Mojžiš (pmsn) sa uchýlil k pravde, hľadajúc u Allaha odpustenie toho, čo Mojžiš (pmsn) považoval za hriech, a tým bolo bývanie v paláci tyrana Faraóna a otca, ktorý Mojžiša (pmsn) vychoval. A keď mu Allah swt. odpustil, s Allahom uzavrel zmluvu kvôli tomu, čo mu Allah dal z milosti, že už nikdy nebude pomocníkom vinných a nespravodlivých, hoc čo len s pochlebovaním alebo mlčaním o ich nespravodlivosti.

A tak Mojžiš (pmsn) musel po tejto udalosti putovať k Allahovi. Z mesta vyšiel v strachu a váhavo a jeho neprítomnosť medzi Bani Izrael trvala desať rokov, ktoré strávil v zemi Mudín skromným a tichým životom v náručí veľkého Proroka, ktorým je Šuhaib (pmsn), kde sa staral o stádo oviec, mnoho sa učil, aby sa po tom mohol vrátiť k Bani Izrael ako Boží vodca a Prorok, ktorý volá k Allahovi, aby viedol veriacich k úniku pred Faraónovým násilím, útlakom a ponížením, ktorých sa im v Egypte dostávalo.

púšť Sinaj Mojžiš Áron Deti Izraela islám náboženstvo žid kresťan

A Mojžiš (pmsn) a veriaci prešli rozostúpeným morom a Allah utopil Faraóna a jeho vojská, avšak potom sa stalo to, čo sa stalo. A tak sa Bani Izrael vzbúrili proti Božím nariadeniam a neuposlúchli Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn). Po tom, čo Bani Izrael odmietli vstúpiť do Svätej zeme a odmietli Džihád proti obrom za účelom rozšírenia slova (Niet boha než Allaha), a odmietli Allaha uctievať úprimne, Allah im nariadil At-Tih (Divočinu) na štyridsať rokov v Sinajskej púšti. A ako veľmi bolo Mojžišovi a Áronovi (pmsn) počas tohoto obdobia ublížené. Mnohí z Bani Izrael Árona (pmsn) podcenili a namietali proti nemu a skutočnosti, že je Prorok a Mojžišov (pmsn) nástupca. A tak im Allah prikázal, aby každý vodca z kmeňov Bani Izrael napísal svoje meno na suchý papek, a tiež Áron (pmsn) napísal svoje meno a Mojžiš (pmsn) uložil palice do stanu stretnutia. Allah chcel, aby sa palica, na ktorej bolo napísané Áronovo (pmsn) meno, zmenila na zelenú. Mal to byť zázrak, ktorý podporí jeho proroctvo a jeho právo nástupcu Mojžiša (pmsn). Avšak Bani Izrael neupustili od ubližovania Áronovi (pmsn) a naďalej ho podceňovali. Dokonca, keď vyrobili teľa a uctievali ho, keď Áron (pmsn) namietal, chceli ho zabiť spolu s malou skupinou veriacich, ktorá podporovala pravdu spolu s ním a nielen to. Po smrti Mojžiša a Árona (pmsn) židia pretvorili/narušili Tóru a napísali do nej so svojimi hriešnymi rukami, že ten, ktorý vyrobil teľa a zviedol Bani Izrael zo správnej cesty, bol Áron (pmsn)!!

Pozrite sa na útlak tohoto veľkého proroka Árona (pmsn) a porovnajte ho k útlaku Alího Ibn Abi Táliba (pmsn). Taký bol zákon Allaha a v zákone Allaha nenájdete žiadnu zmenu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s