O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

45 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, kto sa spoľahne na Boha, nebude nikdy porazený a každý, kto bude hľadať útočište u Boha, nikdy nezlyhá.“

46 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Všemohúci Boh povedal: ‚Niet stvorenia, ktoré hľadá pomoc u Mojich stvorení, a ktorému by som nezobral prostriedky Neba a Zeme. Nedám mu to, čo odo Mňa žiada a neodpoviem Mu, keď na Mňa bude volať. Niet stvorenia, ktorá hľadá pomoc u Mňa, pre ktoré by som neustanovil Nebesá a Zem ako prostriedky jeho obživy. Dám mu to, o čo požiada, odpoviem, keď na Mňa zavolá a odpustím mu, ak požiada o odpustenie.‘“

47 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Každého, kto sa prestane spoliehať na iných než na Boha, Boh učiní sebestačným/bez potreby druhých a zabezpečí preň neobmedzenú obživu z nepredstaviteľných zdrojov. A tých, ktorí sa spoliehajú na tento svet, Boh ponechá, aby získavali obživu z tohoto sveta.“

48 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, kto chce byť najsilnejším človekom, nech sa spolieha na Boha. Ten, kto chce byť najvznešenejším človekom, nech je bohabojný, a ten, kto chce byť bez potreby druhých, nech sa spolieha viac na to, čo je v Božích rukách než na to, čo je v jeho rukách.“

49 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ak sa človek úprimne spoľahne na Boha, vládcovia a tí, ktorí sú nižšie než oni, ho dozaista budú potrebovať. Ako môže byť v núdzi, ak jeho Pán, Pochválený, nie je?“

 Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 17-18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s