Teľa (1/7)

Banu Izrael očakávajú narodenie Mojžiša (pmsn)

Pred vyslaním Mojžiša (pmsn) Banu Izrael očakávali svojho veľkého Proroka a Reformátora. Dokonca si navzájom oznamovali dobré správy o jeho narodení a pripravovali sa na prijatie tohoto požehnaného dieťaťa, ktoré ich zachráni spod nadvlády tyranov a Faraónov, ktorí tiež očakávali narodenie požehnaného dieťaťa, ale v negatívnom slova zmysle, aby ho mohli chytiť a zabiť. Aby sa ho mohli zbaviť pred tým, než vyrastie a eliminuje vládnuceho tyrana, odhalí Faraónov a ich lživé tvrdenia, vyvedie Bani Izrael spod útlaku smerom k pozdvihnutiu slova niet boha než Allaha k ľuďom Zeme.

Roky sľúbeného narodenia Mojžiša (pmsn) sa blížili, a tak Faraón dal zabiť deti Banu Izrael s domnienkou, že môže zmeniť zákon Allaha, a preto ho chcel Allah ponížiť a ukázať mu jeho slabosť pred Božou silou a mocou. A tak Všemohúci ustanovil Mojžiša (pmsn) presne v paláci Faraóna a Mojžiša (pmsn) nevychoval nik iný než samotný Faraón, tyran, ktorý sa deň a noc snažil o to, aby toto dieťa zničil.

Všemohúci povedal: {A prijal ho rod Faraónov, aby sa stal pre nich nepriateľom a príčinou zármutku, veď Faraón, Hamán i vojská ich hriešnikmi boli. I riekla žena Faraónova: “Toto dieťa bude potešením očí mojich aj tvojich. Nezabíjaj ho, možno že nám na prospech bude alebo si ho vezmeme za syna vlastného.” A oni nič netušili} {Súra Al Kasas (Príbeh) 28:8-9}, zatiaľ čo Faraón a jeho vojaci utláčali Bani Izrael, ponižujúc ich a zabíjajúc ich synov a dobrých z nich, Mojžiš (pmsn) vyrastal v paláci Faraóna a videl to, čo sa dialo vonku, aká to nespravodlivosť a prenasledovanie utláčaných ľudí. Videl to, čo sa dialo v paláci z teroristických a mediálnych plánov a machinácií s účelom prehliadania ľudí a ich absolútneho zotročenia pod nadvládou Faraóna, resp. aby to aspoň prijali za fakt a zanechali odboj, {Ja ukážem vám iba to, čo sám vidím a jedine ja vás vediem cestou správnou} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:29} 

A Mojžiš (pmsn) videl politiku Faraóna a jeho strany, účelom ktorej bolo predísť šíreniu Božieho náboženstva, nebrať ohľad na náboženské obrady Bani Izrael, rozšíriť korupciu a tak vtlačiť generácie, ktoré vyrástli v tejto skorumpovanej atmosfére, hlbšie to úpadku a k zanechaniu náboženstva a odovzdanosť Svätej Bože Śárii (Jurisprudencie). A toto je najdôležitejší faktor, na ktorom je tyran závislý. Potrebuje sa uistiť, že ľudia opustia Allaha a zanechajú skutočnú Moc a skutočného Nástupcu, ktorý je schopný eliminovať tyrana a jeho satanskú stranu.

Mojžiš Faraón náboženstvo islám

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s