Teľa (1/6)

A v ich príbehoch je ponaučenie dozaista

 Allah swt. povedal: {A veru sme uviedli ľuďom v Koráne rôzne druhy príkladov; keď však prídeš s nejakým znamením, povedia neveriaci: “Vy (veriaci) ste iba klamári!” A takto Boh zapečaťuje srdcia tých, ktorí neveria. A tak buď trpezlivý. Vskutku, sľub Allaha je pravdivý. A nenechaj sa znepokojiť tými, ktorí istotu nemajú (vo viere)} {Súra Al-Rúm (Byzantinci) 30:58-60}

Každý muslim by mal najprv študovať históriu Banu Izrael a ich život s Mojžišom (pmsn) a Áronom (pmsn), a s Ísom (pmsn), pretože vyslanie Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn) bolo ako vyslanie Muhammada (pmsnajr) a Alího (pmsn). To, čo sa stalo Mojžišovi a Áronovi (pmsn) nie je odlišné od toho, čo sa stalo Muhammadovi (pmsnajr) a Alímu (pmsn). A to, čo Banu Izrael urobili v neprítomnosti Mojžiša (pmsn) alebo po smrti Mojžiša a Árona (pmsn), nie je odlišné od toho, čo tento národ vykonal po smrti Muhammada (pmsnajr), a potom po smrti Alího (pmsn), a napokon počas neprítomnosti Pečate Strážcov Muhammada (pmsnajr). A vyslanie Ísu (pmsn) k Banu Izrael je ako vyslanie Muhammada Bin Al-Hassána Al-Askáriho Al-Mahdího (pmsn). Čo Al-Mahdí (pmsn) utrpí od tohoto národa, od niektorých spomedzi zlých nepracujúcich učencov tohoto národa, nie je odlišné od toho, čo utrpel Ísa (pmsn) od židov a ich nepracujúcich učencov. {Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, snáď o tom budú premýšľať} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:176}

deti izraela Mojžši Áron Ježiš

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s