O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

39 – Imám Sádiq (pmsn) povedal, že Boží Prorok (pmsnajr) citoval Všemohúceho Boha, keď povedal: „Prisahám na Moju Česť, Veľkoleposť, Krásu, Veľkosť a Vysoké Postavenie. Prisahám, že každému z mojich sluhov, kto si vybral Moje túžby pred vlastnými túžbami, som do srdca vložil nezávislosť a jeho snaženie som nasmeroval na Onen svet; zachránil som ho pred blúdením; prikázal Nebesám a Zemi, aby zabezpečili jeho obživu, usilovali sa o jeho podnikanie a chránili jeho záujmy.“

40 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Všemohúci Boh povedal: ‚Prisahám na Moju Česť, Majestátnosť, Veľkoleposť, Vznešenosť, Svetlo a Vysoké Postavenie, že každý z mojich sluhov, ktorý si vyberie svoje túžby pred Mojimi, tomu naruším záležitosti, ruinujúc jeho život a spôsobím, že on sám na tom bude mať podiel; a nedám mu nič viac než to, čo som preň predurčil. Prisahám na Moju Česť, Majestátnosť, Veľkoleposť, Vznešenosť, Svetlo a Vysokú Pozíciu, že každý sluha, ktorý si vyvolí Moje túžby pred vlastnými, Moji anjeli ho budú ochraňovať; Nebesá a Zem ustanovím za tých, čo zabezpečia jeho obživu, budú sa usilovať o jeho bizsnis a budú ochraňovať jeho záujmy; spôsobím, aby sa na jeho prekvapenie šťastena otočila a svet sa ukázal byť v jeho prospech.‘“

41 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) nikdy nezvykol vravievať, ‚Kiež by sa to bolo stalo inak,‘ po tom, čo sa veci udiali.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 16-17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s