lživí učenci

Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal:

„Na konci čias sa vyskytnú vodcovia utláčatelia, kňazi konajúci zlo, zradní súdcovia a LŽIVÍ UČENCI. Každý, kto žije v tých časoch, nech nie je vyberačom daní, sudcom, a ani policajtom.“

– 250 znamení od Šejka Korániho, Madžma Al Zawa’ed, zv. 5, str. 243

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s