O istote

istota ježiš

18 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Alího (pmsn) (z jednej z jeho dlhých kázní): „Existujú štyri piliere viery: vytrvalosť, istota, spravodlivosť a jednota.“

19 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Viera je nadradená podriadenosti Bohu a istota je nadradená viere. Nič nie je vznešenejšie než istota.“

20 – Júnus ibn-i-Abdul Rahman povedal, že keď sa opýtal Imáma Rezu (pmsn) na vieru a podriadenosť Bohu, Imám Reza (pmsn) odpovedal: „Náboženstvo je podriadenosť (islám). Viera je o stupeň vyššie než podriadenosť. Pieta/bohabojnosť je o stupeň vyššie než viera a istota je o stupeň vyššie než pieta/bohabojnosť. Medzi deti Adama (pmsn) nebolo rozdelené nič lepšie než istota.“ Potom povedal, že sa Imáma (pmsn) opýtal: „Aké sú znaky istoty?“ Imám (pmsn) odpovedal: „Spoliehanie sa na Boha, podriadenie sa Mu, spokojnosť s Božím osudom a zverenie svojich záležitostí Bohu.“ Potom sa Imáma (pmsn) opýtal: „Čo to všetko znamená?“ Imám Reza (pmsn) odpovedal: „Toto povedal Imám Báqir (pmsn).“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s