O úprimnosti

13 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) opísal výrok Boha {odovzdaným do vôle Božej} {Svätý Korán 3:67} ako ten, kto je skutočne úprimný a odkazuje na toho, kto vo svojich záležitostiach berie ohľad iba na Boha.

14 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pred veriacim sa pokorí všetko, dokonca aj škodci a dravá zver na Zemi a vtáky na oblohe.“

15 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Vznešený Prorok (pmsnajr) povedal: „Ku každej dobrej vlastnosti sa vzťahuje fakt. Ak berieme v úvahu úprimnosť, faktom je, že žiaden služobník boží nemôže byť skutočne úprimný, pokiaľ je rád chválený za to, čo robí pre potešenie Boha.“

16 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh povedal: ‚Som ten najlepší partner. Neakceptujem žiaden čin, v ktorom si berieš parnterov okrem Mňa. Prijímam iba skutky, ktoré sú vykonané úprimne pre Mňa.‘“

17 – Imám Sádiq (pmsn) povedal na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto chce poznať svoj status pri Bohu, by sa mal zamyslieť nad tým, aký blízky je preň Boh.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s