12 mužov

12 Imámov

„Záležitosti ľudí budú naďalej správne riadené, pokiaľ bude ľuďom vládnuť dvanásť mužov.“
– Prorok Muhammad (pmsnajr), Sahíh Muslim (anglická verzia), zv. 3, str. 1010, h. 4478

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s