47 zásluh Imáma Alího (pmsn) so sunitskými referenciami

pravý islám šia Ali

 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Názov knihy každého veriaceho je: Láska k Alímu (pmsn).”
  – Manaqeb od Ibn AlMagazaliho, str. 243;
  – Taríkh Baghdad od AlBaghdadiho, zv. 4, str. 410;
  – AlDžame od AlSuyúta, zv. 2, str. 145
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Niet meča okrem Zolfigara a niet mládenca okrem Alího (pmsn).”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema Al Naisabúriho, zv. 2, str. 385;
  – Sunan AlBayhaqi, zv. 3, str. 376 od Ibn AlMagázaliho, str. 197;
  – AlTabari, zv. 2, str. 514;
  – AlRyáth AlNathera, zv. 2, str. 190
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Nositeľ mojej zástavy na tomto svete a na onom svete je Ali (pmsn).”
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 122;
  – AlTabari, zv. 2, str. 201;
  – AlKhawarizmi, str. 250;
  – AlFathael od Ahmeda, str. 253;
  – Ibn AlMagazili, zv. 42, str. 200
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Môj Pán mi prikázal zavrieť dvere okrem dverí Alího (pmsn).”
  – AlKhasa’es od AlNisaia, str. 13;
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 125;
  – AlTirmithi, zv. 13, str. 173;
  – AlBayhaqi, zv. 7, str. 65;
  – Yanabí AlMawada, str. 282;
  – Musnad Ahmed, zv. 4, str. 369;
  – Ibn AlMagázili, str. 245;
  – Janabí AlMawada, str. 126
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Sadiqún (tí, ktorí sú pravdiví) sú traja: Veriaci Aál Jasín, Faraónov veriaci a najlepší z nich je: Ali (pmsn).”
  – AlManaqib od Ibn Ahmeda, 194, 239;
  – Kanz AlUmal, zv. 5, str. 31;
  – AlDžame AlSujúti, zv. 2, str. 83;
  – Ibn AlMagazili, str. 245;
  – Janabí AlMawada, str. 126
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Každý, kto chce mať to potešenie žiť môj život a zomrieť mojou smrťou, nech po mne nasleduje Alího (pmsn).”
  – Musnad Ahmed, zv. 5, str. 94;
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 128;
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 217;
  – AlTabarani
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  V Deň zmŕtvychvstania zavolá volajúci: Ó, Muhammad, požehnaný otec je Abrahám a požehnaný brat je Ali (pmsn).”
  – AlFathael od Ahmeda, str. 253;
  – Ibn AlMugazili, str. 67;
  – AlKhawarizmi, str. 83;
  – AlRyath AlNathera, zv. 2, str. 201
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Každý Prorok má vykonávateľa a dediča a môj vykonávateľ a dedič je Ali (pmsn).”
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 158;
  – Taríkh Baghdad, zv. 11, str. 173;
  – Šawahid AlTanzíl, zv. 2, str. 223;
  – Janabí AlMawada, str. 94
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ó, Allah, daj, aby som nezomrel skôr, než uvidím Alího (pmsn) tvár.”
  – AlRajat AlNatera, zv. 2, str. 201;
  – AlFathael od Ahmeda, str. 253;
  – Ibn AlMagázili, str. 67;
  – Akhtab Khawarezm, str. 83
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Bol som stvorený z jedného stromu. Ja a Ali (pmsn).”
  – AlTirmidi, zv. 13, str. 178;
  – Ibn AlMagázli, str. 122;
  – Asad AlGába, zv. 4, str. 26;
  – AlRyát AlNathera, zv. 2, str. 216
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Z môjho národa má po mne najviac poznania Ali (pmsn).”
  – AlManáqib, zv. 7, str. 40;
  – Muntakhib Kanz AlUmal (uvedené v poznámke pod čiarou v Musnad Ahmed, zv. 5, str. 33);
  – Miftáh AlNadžá, str. 85;
  – Tuhfat AlMuhibín, str. 187;
  – Mutaqi AlHindi Kanz AlUmal, zv. 11, str. 614;
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Skrášlite svoje zhromaždenia spomínaním Alího (pmsn).”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 109;
  – Musnad Ahmed, zv. 4, str. 368, zv. 5, str. 419;
  – AlKhasaes od AlNisaia 9, 24;
  – Ibn AlMagázili 16;
  – Manaqib od Khataba AlKhawarizma 94;
  – Tarík Baghdad od Khatíba AlBaghdadiho, zv. 8, str. 290;
  – Janabí AlMawada
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Najrozumnejšia osoba z môjho národa je Ali (pmsn).”
  – Ibn AlMagázili, str. 70;
  – Ardžah AlMatálib, str. 544
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ja som ten, ktorý varuje a ten, ktorý po mne vedie, je Ali (pmsn).”
  – Musnad Ahmed, zv. 1, str. 151, zv. 3, str. 213;
  – AlTirmithi, zv. 2, str. 135;
  – AlKhasaes od AlNisaia 20;
  – Kanz AlUmal, zv. 1, str. 247;
  – Ibn AlMagázili, str. 222
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Oslobodenie od pekelného ohňa je milovať Alího (pmsn).”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 2, str. 241;
  – Taríkh Baghdad od AlKhatíba AlBahdadiho, zv. 6, str. 85;
  – Akhtab Kharizm 86;
  – Ibn AlMagázili, str. 90
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ak som bol vášim Pánom, potom pozdvihnem Alího (pmsn) ako vášho Pána.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 129;
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 157
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ak by Boh nebol stvoril Alího (pmsn), nenašiel by sa nik vhodný pre Fatímu (pmsň).”
  – Hilyat AlAwlya, zv. 1, str. 34;
  – Ryath AlNathera, zv. 2, str. 177;
  – Ibn AlMagázali, str. 242;
  – AlKhawarizmi, str. 42;
  – Yanabí AlMawada, str. 112
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Pre toho, kto vo mňa verí a dôveruje mi, rada je Alího (pmsn) Wilayat.”
  – AlDžame od AlSuyútiho, zv. 1, str. 230;
  – AlRyáth AlNathera, zv. 2, str. 168;
  – Tarík Baghdad AlKhatíb AlBaghdadi, zv. 1, str. 316;
  – Ibn AlMagazili, str. 49;
  – Janabí AlMawada, str. 266
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Prvý, ktorý sa dostane k jazierku je prvým z vás v isláme. Je to Ali (pmsn).”
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 154;
  – AlTabarani, zv. 5, str. 32;
  – AlRyáth AlNathera, zv. 1, str. 165;
  – Thakhaer AlAqi, str. 65;
  – Ibn AlMagázili, str. 230
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Nik neprejde cez Sirát, iba ak skrze Alího (pmsn) Wilayat.”
  – Ibn AlMagházili, str. 15;
  – AlIstí’ab, zv. 2, str. 457
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Nik sa za mňa nebude zodpovedať iba Ali (pmsn).”
  – Ibn AlMagazili 119, 242;
  – AlRyát AlNathera, zv. 2, str. 177;
  – Janabí AlMawada 112, 419;
  – AlKhawarizmi, str. 252
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Najúbohejší z prvých a posledných je Alího (pmsn) vrah.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúri, zv. 3, str. 141;
  – Musnad Ahmed, zv. 4, str. 263;
  – AlKhasa’es od AlNisaia, str. 39;
  – AlTabari, zv. 2, str. 408
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Túba je strom v Nebi, ktorý je zakorenený dome Alího (pmsn) a jeho vetva je Ali (pmsn).”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 109;
  – Musnad Ahmed, zv. 4, str. 370;
  – AlKhasaes od AlNisaia, str. 39;
  – AlTabariho, zv. 2, str. 408;
  – Kanz AlUmal, zv. 5, str. 58
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je ten, ktorý rozdeľuje (Farúq) medzi pravdou a lžou.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakem AlNaisabúriho, zv. 3, str. 132;
  – Musnad Ahmed, zv. 1, str. 331;
  – Janabí AlMawada, str. 92
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je veľký Sidíq (pravdivý).”
  – AlBayhaqi, zv. 4, str. 53;
  – Kanz AlUmal, zv. 7, str. 176;
  – AlDžame od AlSuyútiv, zv. 2, str. 276;
  – Ibn AlMagázili, str. 93
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Moja ruka a ruka Alího (pmsn) sú v spravodlivosti rovné.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 14;
  – AlTabari, zv. 2, str. 272;
  – AlTirmithi, zv. 2, str. 299;
  – Ibn AlMagazili, str. 37;
  – Janabí AlMawada, str. 57
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je môj brat na tomto svete a na Onom svete.”
  – Khasa’es od AlNisaia, str. 5;
  – AlTirmithi;
  – Janabí AlMawada 61;
  – Ibn AlMagazili
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je ten najlepší z ľudí. Každý, kto ho neuposlúchol, neuveril.”
  – Ibn AlMagazili, str. 129;
  – Janabí AlMawada, str. 233;
  – Taríkh Baghdad od AlKhatíba AlBaghdadiho, zv. 5, str. 37;
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 156;
  – AlDaylami
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Prorok (pmsnajr) povedal: ‘Ali (pmsn) predstavuje dvere do Hita. Každý, kto do nich vstúpi, sa stal veriacim.’”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 122;
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 156
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je Imám dobrých stvorení a vrah zlých stvorení. Je víťazom, nech už ho podporuje ktokoľvek a je opustený, nech už ho opustil ktokoľvek.”
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 153
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je Imám bohabojných, Princ veriacich a Líder oslnivých.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 129
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je pre mňa tým, čím bol Áron pre Mojžiša (pmsn).”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 137;
  – Ibn AlMagázili 65, 104;
  – AlTabarani;
  – Hílat AlAwlya;
  – Akhtab AlAwlya;
  – Akhtab Khawarizm, str. 229
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) drží ľavicu nad týmto národom tak, ako drží ľavicu otec nad svojím synom.”
  – Muslim, zv. 2, str. 361;
  – AlTirmithi, zv. 2, str. 299;
  – AlHakem, zv. 3, str. 130;
  – Musnad Ahmed, zv. 3, str. 198;
  – AlNisai 7;
  – Asad AlGhába, zv. 3, str. 40
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je s Koránom a Korán je s Alím (pmsn).”
  – AlBukhari, zv. 5, str. 19;
  – Muslim, zv. 2, str. 360;
  – AlTirmithi, zv. 5, str. 304;
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 109;
  – Ibn Mádža, zv. 1, str. 28;
  – Musnad Ahmed, zv. 3, str. 328
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) a jeho šia sú tí, ktorí sú úspešní.”
  – Ibn AlMagzali, str. 47;
  – Mezán AlItidál, zv. 2, str. 313
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) predstavuje dvere k môjmu poznaniu a toho, ktorý pre môj národ objasní to, s čím som bol ja vyslaný.”
  – Tabari (Tafsír), zv. 3, str. 171;
  – Šawahid AlTanzíl, zv. 2, str. 356;
  – AlDur AlManthúr, zv. 6, str. 379;
  – Janabí AlMawada, str. 61
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Láska k Alímu (pmsn) je viera a nenávisť Alího (pmsn) je pokrytectvo.”
  – Ibn AlMagázili, str. 67;
  – AlKhawarizmi, str. 236;
  – Faraed AlSimtain;
  – Janabí AlMawada
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) oddeľuje Nebo a Peklo.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 127;
  – Kanz AlUmal, zv. 5, str. 30;
  – Džame od AlSuyútiho, zv. 1, str. 374;
  – AlTirmithi od Ibn AlMagaziliho, str. 80
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Alího (pmsn) pozícia medzi ľuďmi je ako pozícia Súry Qul Huwa Allahu Ahad v Koráne.”
  – Muslim, zv. 1, str. 48;
  – AlTirmithi, zv. 2, str. 299;
  – AlNisai, zv. 8, str. 117;
  – AlKhasa’es od AlNisa’ia;
  – Musnad Ahmed, zv. 6, str. 299;
  – Ibn AlMagázili, str. 191
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je milovaný medzi dvomi priateľmi, mnou a Abrahámom (pmsn)…”
  – Janabí AlMawada, str. 88;
  – Faraed AlSimtain;
  – Baye AlAbrar;
  – Muneq Ibn Ahmed AlKharizmi
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Každý, kto sa rozišiel s Alím (pmsn), sa rozišiel so mnou a každý, kto sa rozišiel so mnou, sa rozišiel s Bohom.”
  – Ibn AlMagázili, str. 45;
  – Janabí AlMawada, str. 125
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je zo mňa a ja som z neho. Po mne je ochráncom každého skutočného veriaceho.”
  – Kanz AlUmal, zv. 4, str. 33;
  – AlRyát AlNathera, zv. 2, str. 211;
  – Ibn AlMagázili, str. 219
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) je ten najdrahší pre Allaha a pre Jeho Proroka (pmsnajr) z celého stvorenia.”
  – Kanz AlUmal, zv. 5, str. 33;
  – AlRyáth AlNathera, zv. 2, str. 211;
  – Ibn AlMagazili, str. 219
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Spomínanie Alího (pmsn) je forma uctievania a pozeranie naň je forma uctievania.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 123;
  – Kanz AlUmal, zv. 6, str. 156;
  – AlTabrani;
  – Ibn AlMagázili 24, 278;
  – AlKhawarizmi 62
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Láska k Alímu (pmsn) je dobrý skutok, ktorému zlým skutkom nie je spôsobená ujma.”
  – AlTabarani;
  – Janabí AlMawada, zv. 3, str. 2
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) má pozíciu Ka’aby.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 122;
  – Musnad Ahmed, zv. 3, str. 82;
  – AlTabarani, zv. 6, str. 155;
  – KanzAlUmail
 1. Prorok (pmsnajr) povedal:
  Ali (pmsn) má voči mne také postavenie ako moja hlava voči môjmu telu.”
  – Mustadrak AlSahíhain od AlHakema AlNaisabúriho, zv. 3, str. 141;
  – AlDžame od AlSuyútiho, zv. 1, str. 583;
  – Tarík Baghdad od AlKhatíba AlBaghdadiho, zv. 1, str. 51;
  – Hílat AlAwlya, zv. 1, str. 182;
  – AlRyat AlNathera, zv. 2, str. 219

Alahuma Sale Ala Muhammad Wa Ale Muhammad Al Aima Wal Mahdiín Wasalam Taslíman Kathíra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s