O Jedinosti Boha

monoteizmus jedinosť islám

2 – V Al-Tawhíd je vyrozprávané, že Ahmad ibn Abdulláh al-Džoybary vyrozprával, že počas výletu do Marvu, Imám Reza (pmsn) vyrozprával na základe autority Imáma Alího (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Odmena pre toho, komu Boh požehnal Jedinosťou, nie je nič iné než Nebo.“

3 – Abuzar riekol: „Jedného dňa som vyšiel z domu a zrazu som videl, ako Boží Prorok (pmsnajr) kráča sám. Myslel som si, že možno nechcel, aby niekto išiel s ním, a tak som v mesačnom svite začal kráčať veľmi pomaly za ním. Prorok (pmsnajr) si uvedomil, že som bol za ním a opýtal sa: ‚Kto je to?‘ Odpovedal som mu nasledovne: ‚Nech som tvojim oddaným služobníkom. Som Abuzar.‘ Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Ó, Abuzar! Kráčaj so mnou.‘ A tak som s ním kráčal jednu hodinu. Potom Prorok (pmsnajr) poznamenal: ‚V Súdny deň budú finančníci v menšine okrem tých, ktorým Boh dal dobro, a ktorí vo svete dávali almužnu naľavo a napravo, spredu a zozadu, a peniaze použili na dobré skutky.‘ Potom Abuzar povedal: ‚Potom som s Prorokom (pmsnajr) kráčal ďaľšiu hodinu. Prorok (pmsnajr) potom povedal: ‚Tu si sadni!‘ Posadil ma na kamennú zem obklopenú horami. Povedal: ‚Posaď sa sem, kým sa nevrátim.‘ Prorok (pmsnajr) sa vydal na miesto pod názvom Harra. Vydal sa na cestu a ja som ho viac nevidel. Neskôr, keď sa ku mne blížil, počul som, ako vraví: ‚ …a čo keď spáchal cudzoložstvo? A čo keď niečo ukradol?‘ Keď sa ku mne Prorok (pmsnajr) približoval, netrpezlivo som sa ho opýtal: ‚Ó, Prorok Boží (pmsnajr)! Nech ma Allah učiní tvojim oddaným sluhom! S kým si sa to rozprával tam v Harre? Počul som, ako niekto odpovedá na tvoje otázky.‘ Prorok (pmsnajr) povedal: ‚(Anjel) Gabriel sa mi zjavil v Harre a povedal: Odovzdaj dobré správy tvojmu národu: každý, kto zomrie, no Bohu (Všemhoúcemu) nepripisoval žiadnych partnerov, vstúpi do Neba. Ja som povedal: Ó, Gabrie! A je tomu tak, aj keď spáchal cudzoložstvo? A je tomu tak, aj keď niečo ukradol? Gabriel odpovedal pozitívne. Znovu som sa opýtal: Aj keď spáchal cudzoložstvo? Aj keď niečo ukradol? Gabriel odpvoedal: Áno, dokonca aj keď pil omamný nápoj.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s