O poslednej vôli

závet posledná vôľaVšemohúci Boh povedal: {Je vám predpísané, že keď dostaví sa smrť k niektorému z vás a on zanechá vám majetok, má učiniť závet v prospech rodičov a príbuzných podľa zvyklosti uznanej – a to je povinnosť pre bohabojných. A kto zmení závet po tom, čo ho počul, bude potrestaný a vina za zmenu túto padne na tých, ktorí tak učinili, veď Boh je veru Počujúci, Všemohúci} {2:180}

1949 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto zomrel bez toho, aby učinil vôľu, zomrel ako ignorant.“

1950 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nie je riadne, aby ktorýkoľvek muslim spal bez toho, aby mal pripravenú poslednú vôľu a uložil ju pod vankúš.“[1]

1951 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Je povinné pre každého muslima napísať poslednú vôľu.“

1952 – Imám Sádiq (pmsn) poveadl: „Každý, kto nenapíše poslednú vôľu pred tými príbuznými, ktorí od neho nedostanú dedičstvo, vskutku spáchal hriech.“

1953 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto nenapíše vôľu v čase smrti, je nedostatočný v mužskosti a inteligencii.“

Boží mier niech je s našim Pánom, Muhammadom a jeho Svätou Rodinou, tými najčistejšími z nepoškvrnených, z ktorých všetci sú Vyvolení a Slobodní.

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 285

[1] Prekladateľ mieni, že jeden by mal mať poslednú vôľu vždy poruke

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s