Nepracujúci učenci

„Keď sa objaví Imám Al-Mahdí (pmsn), nebude mať iných nepriateľov než učencov. Ak by nebolo meča, učenci by proti nemu vydali fatwu na jeho zabitie.“
– Bayan Al-A’immah (pmsn), zv. 3, str. 99

„Jeho (Imáma Mahdího (pmsn)) nepriatelia sú učenci Taqlídu.“
– Yome Al-Khalas, str. 279

„Prví z jeho (Imáma Mahdího (pmsn)) nepriateľov sú nasledovatelia učencov (náboženských juristov).“
– Ayan Al-Šia Muhsin Al-Amín, zv. 2, str. 54

Allahov Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Ibn Mas’úd! Ich učenci a juristi sú zradcovia a hriešnici, sú tými najhoršími stvoreniami Allaha. A tiež tí, ktorí ich nasledujú, chodia za nimi, berú od nich, milujú ich, sedia s nimi a pýtajú sa ich. Sú to tie najhoršie stvorenia Allaha. Allah ich uvrhne do ohňa hluchých, slepých a nemých bez možnosti návratu.“
– Makaram Al-Akhláq, str. 450 – 451

Amirul Muminín (pmsn): „A on (Imám Mahdí (pmsn)) sa pomstí vydavateľom náboženských Fatiew kvôli tomu, o čom nevedeli. A tak beda im a tým, ktorí ich nasledovali. Azda náboženstvo chýbalo, že ho oni mali vztýčiť? Alebo bolo pokrivené, že ho mali vyrovnať? Alebo to, čo ľudia žiadali, bolo proti náboženstvu? Alebo ich nútilo konať spravodlivo, a tak proti nemu zhrešili?“
– Bayan Al-A’immah (pmsn), zv. 3, str. 298
– Izam Al Naseb, zv. 1, str. 196

Keď sa Imám Mahdí (pmsn) objaví, obzvlášť náboženskí učenci budú jeho nepriatelia. Jeho meč sú jeho bratia. Ak by v rukách nemal meč, náboženskí učenci by vydali fatwu prikazujúcu jeho smrť. Pretože Všemohúci Allah ho (Imáma Mahdího (pmsn)) očistí benevolentnosťou a mečom (jeho bratmi) a oni doň (pmsn) vložia dôveru. Tí, ktorí neveria v jeho prehlásenia, budú nútení uveriť alebo sa ukryť.“
– Ahmad Diya ad-Din al-Kumaškhanawi, Ramuz al-Hadís, str. 56, 73

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s