Al Kafi, Z. 118, K. 14, H 5

Ali, od jeho otca, od al-Nawfaliho, od al-Sakuna, od abu ‘Abdalláha (as), ktorý povedal nasledujúce: “Svätý Prorok (pmsnajr) povedal, Al-Fuqaha, učenci Fiqh – islamského práva, sú poverenci prorokov, až kým nie sú zapojený do svätských záležitostí.” Ľudia sa opýtali, “Čo znamená ich ‘zapojenie do svätských záležitostí, ó, Svätý Prorok Allahov (pmsnajr)?” “Ich nasledovanie kráľov predstavuje zúčastňovanie sa na svätských záležitostiach. Keď nasledujú kráľov, musíte byť veľmi opatrní v ich zapájaní do vášho náboženstva.” Odpovedal Svätý Prorok (pmsnajr).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s