O tom, ako Boh postupne človeka opúšťa a o nevďačnosti Bohu

1938 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď chce Boh pre niekoho zle, keď dotyčný spácha hriech, Boh mu dá niečo, čo spôsobí, že zabudne na pokánie a ostane v tom stave. Toto je výrok Boha: {Tých, ktorí znamenia Naše za lživé prehlasujú, tých prilákame postupne do záhuby bez toho, aby o tom mali tušenie} {7:182}‘“ 

1939 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď chce Boh človeka opustiť, nechá ho spáchať hriech, a potom ho požehná. To spôsobí, že zabudne, že spáchal hriech a nebude prosiť Boha o odpustenie. To je situácia, keď Boh postupne človeka opúšťa.“

1940 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, kto vraví, že je ten najlepší spomedzi ľudí, je ten najhorší a ten, kto vraví, že je obyvateľom Neba, je obyvateľom Pekla.“

1941 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, komu boli dané božie požehnania, no využíva ich na zábavu, nebol za božie požehnania vďačný. Každý, kto bol postihnutý kalamitou a veľa narieka, iba to jeho žiaľ zhorší.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 283

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s