O pamätaní na požehnania a požehnania ako prostriedky

1934 – Imám Báqir (pmsn) povedal, že Boh riekol Mojžišovi (pmsn): „Ó, Mojžiš! Miluj ma a pomáhaj ľuďom milovať Ma.“ Mojžiš (pmsn) povedal: „Ó, môj Pane, vieš, že mi nič nie je drahšie, než Ty. Ako k Tebe môžem pritiahnuť srdcia ľudí?“ Všemohúci Boh povedal: „Pripomeň im Moje požehnania, keďže si nebudú pamätať nič než Moju láskavosť.“

1935 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Nestýkaj sa s bohatými, keďže tak podceníš požehnania, ktoré ti Boh dal.“

1936 – Davúd al-Reghi vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď dá Boh niekomu požehnania, uvalí naň aj bremeno potreby ľudí. Boh ho vpustí do Neba, ak naplní potreby ľudí bez pohŕdania, v opačnom prípade mu Boh vezme všetky dobré veci, ktoré mu boli dané a jeho konečný cieľ bude Peklo. Nebude sa naň vzťahovať ani intervencia Prorokov v Súdny deň.“

1937 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď niekoho požehnania stúpnu, budú mu do rúk uložené spôsoby zabezpečenia ľudských potrieb. Ak ohľadom ľudí vyjadrí podráždenosť, budú mu požehnania odňaté.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s