O rozhodovaní

1922- Fuzayl ibn Yasar povedal Imámovi Sádiqovi (pmsn): „Narodilo sa dieťa, ktoré nemá žiadne znaky chlapca alebo dievčaťa.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Imám by mal rozhodnúť napísaním na kus papiera Abdulláh (meno chlapca, ktoré znamená služobník Boží), na druhý kus papiera napísať Umatullah (dievčenské meno) a povedať: ‚Ó, Pane! Niet boha okrem Teba. Si si vedomý toho, čo je skryté a čo je odhalené. V Súdny deň budeš súdiť medzi Svojimi služobníkmi. Prosím objasni pre nás stav tohoto dieťaťa, aby sme vedeli, akú časť dedičstva, ktorú si stanovil vo Svojej knihe, mu prideliť.‘ Potom by mal Imám položiť tieto dva papiere medzi rôzne iné mená. Potom nech vrhajú los a dieťaťu pridelia dedičstvo podľa pohlavia mena, ktoré vytiahnu.“

1923 – Jeden zo spoločníkov sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) na problém. On povedal: „Musí to byť určené vrhaním losu. Ktorý sudca je spravodlivejší než vrhanie losu, ak ohľadom svojich záležitostí dôveruješ Bohu. A či Boh nepovedal vo Svätom Koráne: {a vrhal los a bol tým, ktorý stratil} {37:141}.

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 281

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s