O ponaučeniach

1906 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Sila tela pochádza z jedla, sila ducha z dávania potravy.“

1907 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Každý, kto získa víťazstvo páchaním hriechov, v skutočnosti nevyhral. Ten, ktorý vyhrá páchaním zla, je vsutku porazený.“

1908 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Posudzuj kohokoľvek, kto je každému známy ako obvinený, keďže nepatrí do tvojho národa.“

1909 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď uvidíš niekoho, kto zabudol na svoje hriechy, no hľadá hriechy druhých, vedz, že je zlomyseľný.“

1910 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozpráal, že Boh zjavil jednému zo Svojich Prorokov: „Nenos šaty Mojich nepriateľov. Nejedz jedlo Mojich nepriateľov. Nesprávaj sa ako Moji nepriatelia, keďže potom tak ako oni, aj ty budeš mojim nepriateľom.“

1911 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Prorok Jozef (pmsn) videl muža. Muž mu povedal: „Pri Bohu prisahám, že ťa mám rád.“ Jozef (pmsn) povedal: „Keď som bol dolu v studni, zažil som to, čo som mal. Môj otec ma miloval a ja som utrpel to, čom som mal zo strany mojich bratov. Žena Azíza Egyptského mi vyjadrila lásku a ja som zažil to, čo som mal. Teraz nechcem, aby ma miloval nik okrem Boha.“

1912 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Máme vysoké hodnosti a naši nasledovatelia majú tiež vysoké hodnosti. Sú lepší, než sme my, pretože sú zabití na našej ceste, no my nie sme zabití na ich ceste.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 276

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s