Q&A (Otázky ohľadom problematiky Gog a Magog)

84. Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada,
Imámov a Mahdíov

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou
Otázky ohľadom problematiky Gog a Magog v Súre Al-Kahf,
odpusť mi dĺžku mojej otázky.

Vo verši {A keď došiel k slnci západu, zbadal, že zapadá v prameni temného blata, a blízko našiel ľudí nejakých. I povedali sme mu, “Dhul-Qarnayn (Dvojrohý), na tebe je, či ich potrestáš, či azda zachováš sa k nim dobre} {18:86}
Otázka: Čo je to “prameň temného blata,” do ktorého zapadá slnko?
A kto sú ľudia, ktorých tam našiel?

Vo verši {A keď došiel k slnci východu, zbadal, že vychádza nad ľudom,
ktorému sme nedali na ochranu proti nemu žiadne clony} {18:90}
Otázka: Čo je miesto “slnca východu” a kto sú tí ľudia? A prečo potrebujú clonu?

Vo verši {Až k miestu medzi dvomi hrádzami dospel a pod nimi ľud,
ktorý sotva chápal reči hovorenej, našiel} {18:93}
Otázka: Čo je to za miesto “medzi dvomi hrádzami”? Kto sú tí ľudia a prečo nerozumejú hovorenej reči?

Vo verši {I riekli mu: “Ó, Dhul-Qarnayn, veru Gog a Magog šíria po zemi spúšť; máme ti poplatok zaplatiť, aby si medzi nami a nimi postavil hrádzu?} {18:94}
Otázka: Kto sú Gog a Magog? Kde žijú? Prečo šíria po zemi spúšť?

Vo verši {“Prineste mi kusy železa!” A keď ich narovnal medzi dve úbočia, rozkázal: “Fúkajte!” Keď z toho oheň vznikol, dodal: “Prineste mi na vyliatie doň mosadz roztavenú!”} {18:96}
Otázka: Čo postavil medzi dve úbočia? Kde to je?

Vo verši {A neboli schopní Gog a Magog ju preliezť ani otvor to nej urobiť} {18:97}
Otázka: Prečo ju Gog a Magog nedokázali preliezť ani urobiť otvor?

Vo verši {I riekol Dhul-Qarnayn: “Toto je od Pána môjho milosrdenstvo, a až splní sa sľub Pána môjho, na prach ju rozdrví, veď Pána môjho sľub je vždy pravdivý.”} {18:98}
Otázka: Prečo a kedy ju Allah rozdrví na prach?

Vo verši {V ten deň ich ponecháme, aby jeden na druhého vo vlnách dorážal. A bude zatrúbené na trúbu a zhromaždíme ich všetkých naraz} {18:99}
Otázka: Čo je to za deň, keď budú jeden na druhého vo vlnách dorážať a kedy sa odohrá? Čo to znamená? A čo je zatrúbenie na trúbu? Kto bude trúbiť?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Chcel by som sa ti poďakovať za tieto užitočné otázky,
nech ti Allah dá úspech a nech je k tebe milostivý.
Odpovede na všetky tieto otázky a mnohé iné nájdeš v knihe (Pán Východov a Západov), v ktorej vysvetlím za pomoci hmatateľných fyzických dôkazov a v ktorej poskytnem poznanie každému, kto túži po poznaní, a v ktorej vysvetlím, ako komunikovať so stvoreniami tohoto obrovského vesmíru nekomplikovaným a flexibilným spôsobom, ako skrátiť vzdialenosti a svetelné roky a konvertovať ich na vzdialenosti kilometrov ľahkým a flexibilným spôsobom so zanedbateľnými nákladmi, namiesto miliárd minutých na to, aby sa dostali na blízke vzdialenosti, ako sú mesiac a iné planéty, na ktorých nenájdu nič než informácie, ktoré sa rovnajú ničomu v porovnaní s informáciami, ktoré sa nachádzajú v tomto rozľahlom vesmíre.
A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s