Q&A

75. Keď má žena menštruáciu, ako dlho zvyčajne trvá, a ak sa krvácanie vyskytuje aj po menštruácii, ak je menšie alebo väčšie, je potrebný ghusl a je potrebné, aby som anulovala pôst?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Nech ti Allah dá úspech ku všetkému, čo je dobré. Priemerná dĺžka menštruácie je od 3 do 5 dní a je rozdielna v závislosti od ženy. Ale je možné, že trvanie je od 1 dňa po dobu 8 dní. V takom prípade by dotyčná mala kontaktovať ženského lekára, pretože rozhodne ide o problém.
Nech ti Allah dá úspech k tomu, čo je dobré.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

76. Je ženám povolené používať holiace strojčeky/žiletky (z kovu) na odstraňovanie vlasov/ochlpenia?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Je povolené používať ich na odstraňovanie ochlpenia v okolí genitálií a podpažia. V ostatných prípadoch ich používanie vôbec nie je povolené.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

77. Existuje dua alebo modlitba na zlepšenie pamäti?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Áno, nech je k tebe Allah milostivý. Táto požehnaná Dua’ je pre teba a tvojich požehnaných bratov a sestry:

بسم لله الرحمن الرحيم

يا الله يا عظيم يا كريم

يا من عجز العجز عن معرفته

يا من لا يعرفك إلا محمد وعلي ولا يعرف دونهم سواك

يا موسع يا واسع يا من لا يشغله حيز ولا فراغ

أسألك بعجزي عن معرفتك وأسألك بحق من عجزمن عجزعن معرفتك

ولم يستغنى عن معرفتك حتى عرفك

أن تشافي وتعافي ( فلان )

وتبعد عنه خبث الخبائث ورجس الشياطين وأن تطيب نفسه وتمسح على رأسه وأن تعيد عقله انك أنت الكريم الرحيم بيدك كل شيء، وليس بيدي شيء إلا الدعاء يا كريم يا كريم … وصلي يا ربي على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

Preklad:
V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného
Ó, Allah, Ó, Veľkolepý, Ó, Štedrý
Ó, Ty, ktorého neschopnosť bola neschopná Ho poznať
Ó, Ty, ktorého nepozná nik okrem Muhammada, Alího
a ich nepozná nik okrem Teba
Ó, Vše-objímajúci, Ó, Bezhraničný
Ó, Ty, ktorý nie si ohraničený žiadnym miestom ani priestorom
Prosím Ťa skrze moju neschopnosť poznať Ťa
A prosím Ťa na základe pravdy toho, ktorý nebol schopný poznať Ťa
A ktorý nevzdal spoznávanie Ťa, až kým Ťa poznal
Aby si uzdravil (meno)
A aby si od neho odstavil zlo nečistôt a nečistoty diablov
A aby si ho očistil, otrel jeho hlavu a navrátil jeho myseľ
Vskutku, Ty si Najštedrejší, Intenzívne Milosrdný
Všetko je v Tvojich rukách a v mojich rukách nie je nič iba modlitba,
Ó, Štedrý, Ó, Štedrý
Môj Pane, zošli Tvoje modlitby na Muhammada, Rodinu Muhammada,
Imámov a Mahdíov

Transliterácia:

Bismillah Al-Rahman Al-Rahím

Ya Allah Ya Athím Ya Karím

Ya mann ‘adžiza al’adžz ‘an ma’riftahu

Ya mann la ya’rifika 2illa Muhammad wa Ali, wala Ya’rif donahumm siwak.

Ya Muassi’ Ya Was’i

Ya Mann la yašghilahou hayz wala faragh

As’aloka bi ‘adžzí ‘ann ma’riftak

Wa asl’aloka bihaqq mann ‘adžiza mann ‘adžiza ‘ann ma’riftak

Wa lam yastaghna ‘ann ma’riftak hatta ‘arifak

‘An tošafy wa to’afy (meno)

Wa tob’ed ‘annhu khubth alkhaba’eth waridžs Al-Šayatín

Wa ann totayyib nafsahu wtamsah ‘ala ra’sahou, wa ann to’íd ‘aqlahu

Inakka anta alKarím alRahím

Bi Yadika kol šay’, wa lays bi yady šay’ illa alDu’a ya Karím ya Karím

Wa sulli ya Rabbi ‘ala Muhammad wa Alee Muhammad alA’emma wal Mahdiyín wa sallem taslíma

Túto požehnanú Dua’ je potrebné čítať s rukou na srdci 12krát.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

78. Ak je žena tehotná a nemôže sa pôstiť, pretože 20 hodinový pôst by bol škodlivý pre ňu a pre jej dieťa, musí si a) pôst nahradiť a zaplatiť pokutu, b) pôst si nahradiť bez povinnosti zaplatiť pokutu, c) zaplatiť pokutu bez povinnosti pôst nahradiť, d) nič z vyššieuvedeného?

– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Áno, nech je k tebe Allah milostivý. Ak pôst škodí embriu/plodu, tehotná žena sa nemusí pôstiť a pôst si nahradí po tom, čo porodí. A nie je jej povinnosťou zaplatiť Kaffaru (pokutu).

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

79. Assalámu Alejkum Warahmatulláhi Wa Barakatuhu,
Alláhuma sallé ‘ala Mohammad wa ále Mohammad,
al A’íma wa l’ Mahdyín Wa Salem Taslíman Kathíra.

Ya Imám, aký je tvoj názor ná šítsky hadís, v ktorom sa uvádza,
že Kurdi patria medzi džinov?

Nech ti Allah požehná.

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

{Ľudia, veru sme vás stvorili z muža a ženy a učinili sme z vás národy, aby ste sa vzájomne poznali. Avšak najvznešenejší z vás pred Bohom je ten,
kto je najbohabojnejší} {49:13}
Tento hadís je absolútne nesprávny a ide o jasné klamstvo v mene čistého Muhammada a Rodiny Muhammada. A to, čo nevieš, a čo ľudia nevedia, je, že Salman Al-Farsí patrí medzi iránskych kurdov a každý vie, kto bol tento muž. Tento muž, ktorého chváli nepriateľ viac než priateľ. Je to Salman Al-Kheir (Dobrý Salman)… Salman Al-Hibr, mier s ním. Pochádzal z mesta Isfahan, z ktorého výjde tisíc Salmanov, ak to bude vôľa Allaha, Oslavovaného, a je to prvé mesto v Iráne, ktoré vztýči Východné požehnané Čierne Zástavy, ktoré sú vytúžené a víťazné skrze Allaha, Povzneseného, Veľkolepého.

A všektá chvála patrá Allahovi, Pánovi Svetov.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

80. Je povolené adoptovať si dieťa?
– Lisa Wiese, Egypt

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Adoptovanie si detí je Halal/povolené, presnejšie, je v tom veľká odmena. Obzvlášť, ak ich dobre vychováš a učíš disciplíne správnym spôsobom. Nech ti Allah dá úspech vo všetkom tom, čo je dobré a nech je k tebe milostivý.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

81. Bismillah ar rahman ar rahím, Allahuma sali ala Muhammad wa ali Muhammad al aimma wa mahdiín wa salim tasliman kathira
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ó, môj drahý Imám, Ahmed Al Hassán (pmsn) a môjmu drahému Imámovi Mahdímu (pmsn). Je veľkým privilégiom a veľkou cťou zaslať ti správu a modlím sa za tvoje dobré zdravie a bezpečie. Nech ťa Allah vždy ochraňuje a dáva ti víťazstvo.
Píšem vám obom s nádejou, že sa budete modliť za úľavu od našich ťažkostí, s ktorými moja žena a ja zápasíme celé roky. Moja žena a ja sme sa zosobášili v decembri 2007 a od toho času nie sme schopní si založiť vlastnú rodinu.
Cena za adopciu je v Amerike privysoká,
ale možno dostaneme šancu adoptovať si dieťa z rodiska mojej ženy, Egypta.
Moja žena znáša veľmi ťažko skutočnosť, že nemôže mať deti. Má pocit, že život je pre ňu prázdny. Chcel som mať vlastné deti, ale akceptujem, že Allah má múdry dôvod, keď nám neudelil vlastné deti. Modlím sa a dúfam,
že moja žena a ja dostaneme možnosť byť rodičmi.
Prosím, pomodlíš sa za nás? Mám v teba absolútnu vieru a verím, že ťa Allah miluje, a tak dúfam, že zahrnieš mňa a moju ženu do svojich modlitieb. Som si istý, že Allah nenechá Dua’ neomylného bez odozvy,
keďže Allah je ten Najmilostivejší.
Dúfam, že si spokojný s videom, ktoré som nahral v službe tebe.
Tvoj úrpimný služobník,
Shane

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Áno, nech je k tebe Allah milostivý a nech ti dá dobro v tomto svete a na onom svete. A prosím Allaha, aby ti dožičil spravodlivé potomstvo, inshaAllah.
Nech ti Allah dá úspech… pred tým, než budete so svojou ženou (za účelom styku), nech vám Allah dá úspech, vždy pred tým vykonajte Wudu’ a Súru Al-Ikhlas prečítajte 3krát. Potom polož pravú ruku na brucho svojej ženy, nech jej Allah požehná a prečítaj tieto slová (Allah Allah bi Muhammad wa Alee Muhammad) 30krát. A inshaAllah tvoja žena bude tehotná skrze dovolenie Allaha, Povzneseného a skrze “La Hawla wala Quwatta illa billah (niet moci ani sily než skrze Allaha).” A inshaAllah čoskoro od teba uvidím zvesť o dobrých správach, inshaAllah. A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

82. Mám chorobu, ktorá sa volá panická porucha a záchvaty úzkosti. Čo môžem robiť, aby som sa z tejto choroby úplne vyliečil? Mám túto chorobu kvôli hriechom alebo preto, že moja viera nie je dostatočná? Ďakujem pekne.
– Meno: dôverné

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Existuje iba jeden liek: ak by si mal Jaqín (Istotu) a pracoval na základe Jaqín, nebola by to choroba. Presnejšie, je to ilúzia, ktorú si nahováraš. Ak by si mal Jaqín, že je to ilúzia a nič iné než ilúzia, opustí ťa skrze “La Hawla wala Qowatta illa billah (Niet sily ani moci než skrze Allaha).”

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1436

83. Je povolená hypotéka s úrokom (hoc aj 1%), ak nie je možné kúpiť si dom za hotovosť? Alebo si musí veriaci prenajímať a dúfať, že jedného dňa bude môcť kúpiť za hotovosť (aj keď trh s nehnuteľnosťami stúpa,
a preto sa to nezdá byť realistické)?
– UK Ansár

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

Hypotéka nie je povolená a je Haram (zakázaná). A ak by si veril, že Allah je Ten, ktorý dáva živobytie, a že je Súcitný a Intenzívne Milosrdný, nepovedal by si to a namiesto jedného domu by si mal domy dva. Prosím Allaha, aby ti dal obživu a učinil ťa dobrým v tvojom náboženstve, v tvojom svete a posrmtnom živote, vskutku, On je Vše-počujúci, Vševediaci

– Ahmed Al Hassan/ Šawwal 1463

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s