O udržiavaní tajomstva

1897 – Al Sokuni vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Každý, kto ukryje svoje tajomstvá, má nad nimi kontrolu. Avšak ak je čokoľvek vyzradené dvom alebo viacerým ľuďom, rozšíri sa to.“

1898 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nedovoľ, aby sa tvoj priateľ dozvedel tvoje tajomstvá, iba ak by ti neublížilo, ak by ich počuli tvoji nepriatelia. Jedného dňa sa tvoj priateľ môže stať tvojím nepriateľom.“

1899 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Ak máš niečo v jednej ruke a môžeš urobiť niečo, o čom sa nedozvie tvoja druhá ruka, urob to.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 275

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s