Píšu a klamú v mene Imáma!

V knihe Spravodlivý Služobník, zv. 2, ktorú napísal Alaa Salem, sa uvádza, že Imáma (pmsn) sa opýtali na Evanjelium podľa Barnabáša. Alaa Salem povedal, že Imám (pmsn) odpovedal nasledovne:

“Nech vám Allah dá úspech. Evanjelium podľa Barnabáša, ktoré cirkuluje medzi ľuďmi, je 100% považované za klamstvo a muslimovia ho nemôžu používať ako dôkaz proti kresťanom, pretože niet reťazca tých, ktorí ho vyrozprávali a niet ani historického zdroja, ktorý by bol spoľahlivý. Kde sa teda nachádza historická kópia tohoto Evanjelia, ktoré bolo vytlačené? Kde sa našla, kto ju ohodnotil a čo o nej povedal? Každý, kto chce argumentovať za pomoci tejto knihy, musí odpovedať na tieto otázky, a potom uvidí, že nemá žiadne dôkazy v prospech použitia tejto knihy v argumentácii proti kresťanom.”

“To, čo sa volá Evanjelium podľa Barnabáša, nie je nič iné než hra za účelom oklamať tých, ktorí sa nazývajú muslimami. Nemá žiadnu historickú hodnotu a intelektuál ním nemôže argumentovať proti kresťanom. Ako môžete argumentovať knihou, ktorá nemá jasný pôvod? Čo sa týka Evanjelia podľa Judáša, ide o Evanjelium s jasným historickým pôvodom.”

A teraz sa spolu pozrime na to, čo hovorí Imám (pmsn) na str. 76 knihy “Teľa, zv. 1:

“Čo sa týka Evanjelia podľa Barnabáša, existuje prehlásenie Ježiša (pmsn), že prišiel, aby odovzdal dobré správy o Muhammadovi (pmsnajr), a ešte o inom mužovi, ktorý bol symbolizovaný (titulom) “AlMukhtar (vyvolený)” alebo jeden z vyvolených, a že on je ten, ktorý ukáže náboženstvo Muhammada (pmsnajr) a jeho jurisprudenciu, ktorá bude jurisprudenciou všetkých ľudí Zeme počas veku Ježišovho (pmsn) príchodu.”

أما في إنجيل برنابا فهناك تصريح من عيسى (ع) انه جاء ليبشر بمحمد (ص) ورجل آخر رمز له بالمختار، أو واحد من المختارين والذي سيظهر دين محمد (ص). كما قال (ع) أنه جاء ليمهد الطريق لمحمد (ص)، ولشريعته التي ستكون في زمن نزول عيسى (ع) شريعة أهل الأرض جميعاً.

A v knihe “Teľa, zv. 1” Imám Ahmed (pmsn) povedal:

“Väčšina učencov Bani Izrael a ich vodcovia s ním (pmsn) neboli spokojní, pretože jeho (pmsn) prítomnosť medzi nimi predstavovala ich pokáranie a jeho (pmsn) askétizmus ich zahanbil a ponížil. V Evanjeliu sa spomína: (A potom ich Ježiš napomínal s najväčším dôrazom, pretože ľudia zabudli na Slovo Božie a odovzdali sa do márnosti; napomínal ich kňazov kvôli nedbalosti v Božích službách a kvôli ich svetskej chamtivosti; napomínal pisárov, pretože hlásali márnu doktrínu a zanevreli na zákon Boží; napomínal doktorov, ktorí učinili Boží zákon neučinným skrze ich tradície. Ježiš rozprával tak múdro, že všetci ľudia nariekali od najmenších po najväčších plačom milosti, prosiac Ježiša, aby sa za nich modlil; všetci až na kňazov a vodcov, ktorý v ten deň pocítili voči Ježišovi nenávisť preto, že tak prehovoril k učencom, pisárom a doktorom. A premýšľali o jeho smrti, ale zo strachu z ľudí, ktorí ho prijali za proroka Božieho, neprehovorili ani slovo.

Ježiš pozdvihol ruky k Pánovi a modlil sa, a ľudia nariekajúc vraveli: “Nech sa tak stane, ó, Pane, nech je tak.” Keď modlitba skončila, Ježiš zostúpil z chrámu; v ten deň opustil Jeruzalem s mnohými, ktorí ho nasledovali. A kňazi rozprávali medzi sebou o Ježišovi zlo). Evanjelium podľa Barnabáša, Kapitola 12.

V dvoch zväzkoch knihy “Teľa” Imám (pmsn) používa Evanjelium podľa Barnabáša za účelom argumentácie, ktorá je v protiklade s výrokom, ktorý “imám” povedal v knihe “So Spravodlivým Služobníkom,” ktorú spísal Alaa Salem, a v ktorej uviedol, že imám povedal: a muslim to nemôže využíť ako dôkaz v argumentácii proti kresťanom a “Evanjelium podľa Barnabáša, ktoré cirkuluje medzi ľuďmi, je považované za 100% klamstvo,” a “intelektuál ním proti kresťanom nemôže argumentovať,” a je toho omnoho viac.

Ak sa pamätáte, Abdulláh Hašem sa pýtal na tento zjavný protiklad Tawfika Masrúra. Abdulláh postol konverzáciu tu.

Zhrnutie Tawfikovej argumentácie:

Aby sa Tawfik vyhol protiargumentácii, povedal, že keď Imám (pmsn) použil Evanjelium podľa Barnabáša v knihe “Teľa”, išlo o argumentáciu určenú muslimom, ale v knihe “So Spravodlivým Služobníkom” Imám (pmsn) povedal, že Evanjelium podľa Barnabáša nemôžeme použiť za účelom argumentácie určenej kresťanom. Tawfik uviedol, že použiť Evanjelium v argumentácii proti muslimom je v poriadku, pretože oni v Evanjelium “veria,” presne ako keď argumentujeme proti sunitom za použitia Sahih Bukhariho.

My mu na to odpovedáme:

Áno, Tawfik, aj keď vravíme, že Sahih Bukhari nie je 100% správny, aj tak ho používame, aby sme ním argumentovali proti sunitom, a tiež aj keď vravíme, že Evanjeliá nie sú 100% správne, aj tak ich používame za účelom argumentácie proti kresťanom, a tiež proti židom. Podstatou nášho argumentu nie je dokázať, že Evanjelium podľa Barnabáša je 100% pravdivé. Náš argument je: Keďže Imám Ahmed (pmsn) používa toto Evanjelium za účelom argumentácie v dvoch zväzkoch knihy “Teľa”, ako je potom možné, že v knihe “So Spravodlivým Služobníkom” zavrhuje ľudí, ktorí Evanjelium používajú v argumentácii?!!

Ak náš Imám (pmsn) používa Sahih Bukhari v argumentoch na dokázanie jeho dawy, nasledujeme jeho kroky, a tiež používame Sahih Bukhari, aby sme predostreli dôkazy o jeho dawe. Keď Imám (pmsn) používa Evanjeliá aby argumentačne podporil dawu, aj my používame Evanjeliá, aby sme poskytli dôkazy o jeho dawe.

Tawfik potom povedal Abdulláhovi: “V knihe So Spravodlivým Služobníkom Imám uviedol, že Evanjelium podľa Barnabáša nemôžeme použiť za účelom argumentácie proti kresťanom, pretože v knihe Teľa Imám použíl toto Evanjelium, aby argumentoval proti muslimom!

Naozaj, Tawfik??? Takže Imám používa knihy kresťanov, aby argumentoval proti muslimom?! Ako si môžeš myslieť, že nás oklameš, ak povieš, že kniha Teľa je výlučne pre muslimov?!! Imám (pmsn) v tejto knihe jasne prehovára k trom Božím náboženstvám a predkladá úryvky zo všetkých svätých kníh. Nehovor nám, že Imám (pmsn) používa Evanjelium podľa Barnabáša, aby argumentoval proti muslimom! Vravíš, že muslimovia “veria v Evanjelium podľa Barnabáša,” a preto ním Imám (pmsn) argumentuje proti muslimom. Ako môžeš vôbec vysloviť tak chabý argument? Ak muslimovia používajú Evanjelium podľa Barnabáša, aby argumentovali proti kresťanom, potom sú ako my, keď používame Sahih Bukhari na argumentáciu proti sunitom. Samozrejme žiaden muslim neverí, že Evanjelium podľa Barnabáša je 100% pravdivé, tak ako by mohol Imám (pmsn) argumentovať za pomoci Evanjelia podľa Barnabáša, keď sám dobre vie, že muslimovia by mu mohli odpovedať, “neveríme, že Evanjelium je 100% pravdivé, iba ho používame v argumentácii proti kresťanom podobne, ako používame iné evanjeliá v diskusiách s nimi.”

Tvoj chabý argument znamená, že niekto by proti nám (a my sme ansárski šíti) mohol argumentovať pomocou Sahih Bukhari, pretože nás pred tým videl argumentovať pomocou Sahih Bukhari proti sunitom!! Samozrejem ak proti nám niekto argumentuje pomocou Sahih Bukhari, povieme mu, “Prosím, použi knihu, v ktorú veríme. Neargumentuj proti nám pomocou sunitských kníh,” aj napriek tomu, že sme pred tým tieto knihy používali v debate proti sunitom!

To isté platí pre muslimov. Ak Imám pôjde debatovať proti nim pomocou Evanjelia podľa Barnabáša, lebo ich videl ho používať proti kresťanom, normálna odpoveď muslimov Imámovi by bola: “Prosím, v debate proti nám použi knihy, v ktoré veríme. Nepoužívaj Evanjelium podľa Barnabáša, čo je kresťanská kniha, ktorú používame iba v argumentácii proti kresťanom!”

Imám (pmsn) predkladal dôkazy pred kresťanov za použitia Evanjelia podľa Barnabáša!

Takže Imám (pmsn) si protirečí? Ako ďaleko je on od toho! Otvorte svoje oči, ó, ľudia! Rozoznávajte pravdu o lží! Pozrite, ako klamú v mene Imáma!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s