O ponižovaní veriacich

1887 – Muhammad ibn Abi Hamze vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto poníži chudobného veriaceho, bude ponížený Bohom, kým s tým neprestane.“

1888 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto poníži veriaceho kvôli jeho chudobe, Boh ho učiní na Onom svete známym kvôli niečomu, čo spôsobí, že stratí dobrú reputáciu.“

1889 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto urazí kohokoľvek z Mojich priateľov, Mi tak vyhlásil vojnu.“

1890 – Abi Basír vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neponižuj našich nasledovateľov, ktorí sú chudobní. Boh poníži každého, kto zahanbí nášho veriaceho šia. Ostane v ponížení, až kým neprestane zahanbovať nášho nasledovateľa.“

1891 – Al-Badžli vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Neuraz chudobných Aliho šítov, pretože každý z nich sa môže na Onom svete prihovoriť za toľkých ľudí, ako môžu kmene Rabieh a Mezr.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 274

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s