Chcú poznať mená 12 mužov, ale…

Dostávame otázky ohľadom mien 12 mužov. Niečo sme našli v knihe “Spečaťujúce Proroctvo” od Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn), možno to bude nápomocné. Spadá to do sekcie “Vlastnosti spoločníkov Al Mahdího v Koráne.” Imám Ahmed Al Hassán hovorí o verši {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné} {34:18}:

“Allah vraví My sme umiestnili mestá zjavné medzi vás, veriaci, a mestá požehnané. A preto mestá požehnané sú Muhammad a potomstvo Muhammada (pmsn), zatiaľ čo mestá zjavné sú významní stúpenci Allaha, ktorí sú dôkazmi voči ľuďom.”

A Imám (pmsn) cituje toto vyrozprávanie:

“Napísal som Spoločníkovi Veku (pmsn), že moja rodina ma zneužíva a vytýka mi vyrozprávanie od tvojich praotcov (pmsn), ‘Naši služobníci a správcovia sú tými najhoršími stvoreniami Allaha.’ A on (pmsn) odpísal, ‘Beda ti, nečítaš to, čo povedal Allah Všemohúci, {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné}. Pri Allahovi, my sme mestá, ktoré Allah požehnal a vy ste zjavné mestá.’” – Wasael Al-Šia, zv. 27, str. 151, Ghajba Al-Túsi, str. 345, Bihar Al Anwar, zv. 51, str. 343.

Imám (pmsn) ďalej cituje nasledujúcu tradíciu:

“Ahmad bin Ali bin Abu Talib Al-Tibrusy v Kniha Al-Ihtidžadž cituje na základe tradície Abu Hamza bin Abu Džáfara (pmsn), že Hassánovi Al Basrymu povedal: ‘ …My sme mestá, ktoré Allah požehnal a je to Jeho výrok tomu, ktorý priznal našu prednosť/zvýhodnenie, keďže On im prikázal, aby k nám zamierili, a tak On povedal, {A medzi nimi a mestami, ktoré sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné}. Zjavné mestá sú poslovia a prepisovatelia od nás naším šia.’ …až do konca vyrozprávania.”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

A spoločníci Al-Qaima Al Mahdího (pmsn) sú tými najlepšími potvrdeniami zjavných miest. Princ Veriacich (pmsn) o nich povedal, “Pri mojom otcovi a mojej matke, predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná.”

On (pmsn) povedal, ’A teda, ó, syn tých najlepších služobníkov, keď počkáš na toho, ktorý prinesie dobré správy o blízkom víťazstve milosrdného Pána. Beda tým arogantným, keď zberači budú zberať úrdu. A zabitie nemorálneho, neposlušného držiteľa veľkého trónu. A tak pri mojej matke a mojom otcovi, čo sa týka tých, ktorí predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná, keďže ich príchod je zavrhnutý.”

A v Janabi Al-Mawada:

Vyrozprávané Princom Veriacich (pmsn), “ …A potom, ó, syn tých najlepších služobníkov, keď počkáš na toho, ktorý prináša dobré správy o blízkom víťazstve od milosrdného Pána. A tak pri mojej matke a mojom otcovi, čo sa týka tých, ktorí predstavujú ekvipáž, ich mená sú v nebesiach známe, ale na zemi ich nik nepozná, keďže ich príchod je zavrhnutý.”

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) pokračuje:

“Tí, ktorí sú v tomto verši mienení, predstavujú ekvipáž a je to 313, ktorým sa dostávajú zjavenia z Kráľovstva nebeského prostredníctvom pravdivých vízií/videní a poznajú časť neviditeľna na základe dovolenia Allaha. Niektorí z nich majú hodnosť proroctva, každý z nich na základe statočnosti/schopnosti ich ranku a významnosti pri Allahovi swt. a niektorí z nich sú poslovia prorokov (pmsn) vyslaných v minulosti, ale všetci sa zhromažďujú na jednej záležitosti, pretože Allah je Jediný/Jeden a ich zhromaždenie je najlepším dôkazom ich spravodlivosti a spravodlivosti toho, na koho záležitosti sa zhromaždili. Čo sa týka toho, ktorý hlása túto záležitosť, zatiaľ čo nie je s nimi, je to klamár a nepriateľ Allaha.

Ten, kto nie je so mnou je proti mne.

Ten, kto sa nezhromažďuje pre mňa, zhromažďuje sa pre Satana.

Zjavné mestá sú poslovia Allaha, pretože Allah im dal poznať pravdu, ktorú im odhalil skrze pravdivé vízie/videnia. Oni sú s Al-Qaimom Al-Mahdím (pmsn), ktorí očistí zem. Sú dôkazmi voči ľuďom a niet medzi nimi takého, ktorý sa potkýna, no prekračujú prekážky úspešne, nasledujú Dôkaz Allaha a zhromažďujú preň tých, ktorí podporujú Allaha.

Zhrnutie: Zjavné mestá tejto doby sú 313 mužov, ktorí predstavujú spôsob komunikácie medzi nami a Qa’imom (pmsn), ich mená sú na zemi neznáme, ich príchod bude zavrhnutý, zhromažďujú ľudí pre Qa’ima (pmsn), budú čeliť prekážkam, ale úspešne ich prekonajú.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s