Q&A

68. Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.
a) Je prehlásenie, ktorým skupina Razzaq argumentuje a používa ako dôkaz, v ktorom sa uvádza, že je nutné vytvoriť bojové jednotky, od Imáma (pmsn)?
b) Dištancujeme sa ako veriaci od všetkých skupín Razzaq alebo iba od niektorých z nich?
c) Je kázeň Muharram vyrozprávaná hlasom Imáma (pmsn)?

V mene Allaha, Najmilosrdnejšieho, Najmilostivejšieho,
Všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov,
Nech Allah zošle Požehnania a Modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

a) Áno, pri Allahovi, prehlásenie je správne. Avšak momentálne je v rukách Razzaqa, žiada ním pravdu z falošných dôvodov
(slová pravdy, ktorými sa mienia lži)
b) Dvere pokánia sú otvorené pre každého a Razzaq je jedným z tých, ktorí sa vybrali napred pred Rodinou Muhammada (pmsn) a nie je povolená, aby ste sa od jeho nasledovníkov dištancovali pred tým, než im predložíte presvedčivé argumenty.
c) Kázeň Muharram je nesprávna.

– Ahmed Al Hassán/ Šawal 1436

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s