Prorocká Sunna Qaima Ahmeda (pmsn)

V mene Allaha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého. Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nasledujúce posty z Facebooku sú veľmi dôležité za účelom odhalenia dôkazov o pravdivosti tvrdení Čiernych Zástav, klamstiev podvondníka, ktorý sa na Facebooku vydáva za Imáma (pmsn), lživej kancelárie a jej členov.

***

O podobnosti medzi volaním Imáma Mahdího (pmsn) a volaniami Prorokov a Poslov (pmsn) sme čítali už mnoho. Táto podobnosť bola prízvukovaná Qa’imom Rodiny Muhammada, Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) v jeho kázňach a knihách. Dnes si prečítame nasledujúce epizódy, aby sme videli to, čo bolo pred nami skryté.

***

Abu Basír povedal: Počul som, ako Abu Džáfar vraví: “Spoločník tejto záležitosti má sunnu Mojžiša, sunnu Ježiša, sunnu Jozefa a sunnu Allahovho Posla (pmsnajr)… čo sa týka tej od Mojžiša, je ňou to, že sa bude obávať a bude ostražitý…” – Ghayba od Numániho, str. 167, Bihar AlAnwar, zv. 51, str. 218, zv. 52, str. 347

***

Sa’íd ibn Džubayr povedal: Počul som, ako pán uctievajúcich, Ali, syn Alhussajna (pmsn), povedal: “Qa’im od nás má sunnu Prorokov: …čo sa týka sunny Mojžiša, je to strach a neprítomnosť.” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 217, Kamalul Dín waTamamul N’ima, str. 322 a 577, Kašf AlGhumma, zv. 3, str. 329.

A tak z tohoto vyrozprávania chápeme, že Qa’im (pmsn) sa bude báť a bude ostražitý, bude v neprítomnosti a Qa’imom mám na mysli Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn), Qa’ima Rodiny Muhammada, sľúbeného Jamániho.

***

Neprítomnosť:

Al-Asbagh ibn Nabata povedal: Vybral som sa za Veliteľom Veriacich (pmsn) a našiel som ho, ako kreslí na zem čiary. Povedal som mu: Ó, Veliteľ Veriacich, prečo ťa vidím, ako premýšľaš a kreslíš na zem čiary? Túžiš po nej? A tak on povedal: “Pri Allahovi, nikdy som po nej netúžil a nikdy som netúžil po svete, ale myslel som na muža, ktorý sa narodí z jedenásteho z mojich synov. On je Mahdí (pmsn), ktorý ju naplní spravodlivosťou a rovnosťou tak, ako bola naplnená útlakom a nespravodlivosťou. Bude neprítomný a počas jeho neprítomnosti nastane zmätok, počas ktorého ľudia zblúdia a iní budú vedení.” A tak som povedal: Ako dlho bude trvať zmätok a neprítomnosť? On (pmsn) povedal: “Šesť dní, šesť mesiacov alebo šesť rokov.” A tak som povedal: “Naozaj sa to má stať?!” On (pmsn) povedal: “Áno, sú to tí najlepší tohoto národa s dobrými tejto rodiny.” Ja som povedal: “Čo sa stane potom?” A tak on (pmsn) povedal: “Potom Allah urobí to, čo bude On chcieť, pretože Allah má Bidá, vôle a ciele.” – Ghaybat AlTúsi, str. 165, h. 127 a str. 336, Bišarat Al-Islám, str. 60, Kamalul Dín waTamamul N’ima, str. 346 (Bidá znamená, keď je určený osud Allahom zmenený, oddialený, vymenený alebo zrušený. Viac o Bidá sa dočítate v otázke č. 19 v knihe Alegórie, zv. 1).

***

Imám Ali (pmsn) povedal v dlhom hadíse: “ …potom sa k nám Allahov Posol (pmsnajr) otočil a so zvýšeným hlasom povedal: Buďte opatrní, keď sa stratí piaty od siedmeho z mojich synov. A tak som povedal: Ó, Allahov Posol (pmsnajr), aká bude táto neprítomnosť? On (pmsnajr) povedal: Odmlka, až kým mu Allah nedovolí výjsť von…” – Al-Bihar 36/333, Ithbat Al-Hudat 1/589, Encyklopédia Hadísov Imáma Mahdího ’63, 164, Kifayat Al-Athar, str. 151.

A táto neprítomnosť je spojená s “odmlkou” Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn). V arabskom slovníku slovo “odmlka الصمت” znamená “nerozprávať alebo vôbec neprehovoriť.” To znamená, keď vstúpi do šesťročnej neprítomnosti, musí prerušiť všetky spôsoby komunikácie s jeho (pmsn) Ansármi a Šia, kompletná odluka a odmlka bez používania akýchkoľvek spôsobov komunikácie. Taktiež vymenovanie ľudí, ktorí konajú ako jeho zástupcovia, sa neráta za neprítomnosť. A ten, ktorý má rouzum, nech pochopí!

***

AbdelRahman ibn Abi Layla povedal: Ali (pmsn) povedal: “Bol som s Prorokom (pmsnajr) v dome Umm Salama… (až povedal).. potom on (pmsn) riekol: “Potom sa k nám Allahov Posol (pmsnajr) otočil a so zvýšeným hlasom povedal: ‘Buďte ostražití! Buďte ostražití! Keď sa stratí piaty od siedmeho z mojich synov!’ A tak Ali (pmsn) povedal: ‘Ó, Allahov Posol (pmsnajr)! Aký bude jeho stav počas tejto neprítomnosti?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Bude trpezlivý, kým mu Allah dá povolenie výjsť von’” – Bihar AlAnwar, zv. 36, str. 335 a zv. 52, str. 380.

V prejave nevinnosti, ktorý bol vydaný 13. Džamadi AlTháni 1425 A.H. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: “Vravím vám, čo mám spoločné s vládcovstvom, ktoré nepretrváva? Je mi nariadené a budem trpezlivý, ako bol trpezlivý Imám Ali (pmsn), kým Najmilosrdnejší (Al-Rahman) nevydá v mojej záležitosti povolenie.”

***

Tichá katastrofická Fitna

Muhammad ibn Al-Hanífa povedal: Počul som, ako Veliteľ Veriacich (pmsn) vraví: Počul som Allahovho Posla (pmsnajr) povedať v dlhom hadíse ohľadom preferencie Ahlul Bayt (pmsn): “ …a po mne nastane tichá katastrofická Fitna, každý Walídža a Bitana do nej padne. Bude to vtedy, keď tvoji šia stratia piateho od siedmeho z tvojich synov…” – Bihar AlAnwar, zv. 51, str. 108, Kifayat AlAthar, str. 158

***

Allahov Posol (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): “Ó, Ali, si zo mňa a ja som z teba, si môj brat a vizír. Keď zomriem, ľudia prejavia nenávisť voči tebe. A po mne nastane tichá katastrofická Fitna, každý Walidža a Bitana do nej padne. Bude to vtedy, keď tvoji šia stratia piateho od siedmeho z tvojich synov. Obyvatelia neba a zeme budú nariekať nad jeho stratou! Koľko veriacich mužov a žien bude úzkostlivo smútiť a budú zmätení, keď sa stratí!”   – Bihar AlAnwar, zv. 36, str. 338.

Význam slova Walidža je v Arabskom slovníku vysvetlený ako “intýmny priateľ/blízky k ľudskej bytosti a jeho výnimočný alebo tí, na ktorých je ľudská bytosť závislá (iní, než jeho rodina), alebo tí, ktorí s ním zdieľajú tajomstvo.” A význam slova Bitana je v Arabských slovníkoch nasledovný: “Tí, ktorí sú závislí a ľudia, ktorým verí, tí, ktorí ho obklopujú a sprevádzajú ho, sú mu blízki a on pred nimi nemá tajomstva {Vy, ktorí veríte! Neberte si ako dôverníkov (bitana) nikoho okrem ľudí z vás} {3:118}.

Ten, ktorý sa tu mieni, je Qa’im Rodiny Muhammada, Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a on je piaty od siedmeho zo synov Veliteľa Veriacich (pmsn), a katastrofická tichá fitna sa odohrá, keď sa stratí, to znamená počas jeho neprítomnosti, ktorá trvá šesť rokov, ako ustanovili vyrozprávania, a táto fitna je skúškou a preosievaním, v ktorom padne každý Walidža a Bitana, to znamená významní spomedzi Ansárov, ich vodcov a tých, ktorí sa stretli s Qa’imom Rodiny Muhammada, Imámom Ahmedom Al Hassánom (pmsn) a vzali od neho množstvo poznania a tajomstiev, ktoré nepozná nik okrem nich a oni sú tí, ktorí hovoria o ňom (pmsn) a veria v jeho (pmsn) volanie!

Imám Al Báqir (pmsn) povedal: “Qa’im bude súdiť na základe záležitostí, ktoré niektorí z jeho spoločníkov, ktorí s nim bojovali, odmietnu/poprú a to je súd Adamov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť druhýkrát, a tak iní ľudia spomedzi tých, ktorí s ním bojovali, odmietnu/poprú, a to je súd Dávidov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť tretíkrát, a tak ďaľší ľudia spomedzi tých, ktorí s ním bojovali, odmietnu/poprú, a to je súd Abrahámov (pmsn), a tak ich vyvrhne a ureže im krky. Potom bude súdiť štvrtýkrát, a to je súd Muhammadov (pmsnajr), ktorý nik nepoprie.” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 389.

A nie je náhodou, že (v Arabčine): 
فتنة صماء صيلم = فتنة مكتب النجف = 54. Tichá katastrofická Fitna= Fitna kancelárie Nadžafu= 54. A všetká chvála patrí Allahovi, Jedinému, Jedinému, Jedinému.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s