O zakázaných vlastnostiach

1853 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nič nie je Bohu drahšie než viera, konanie dobrých skutkov a upustenie od zakázaných vecí.“

1854 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Neukazuj na svojich priateľov prstom. Tiež neukazuj prstom na nový mesiac.“

1855 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý z nasledujúcich ľudí bol prekliaty Muhammadom (pmsnajr): Každý, kto kŕmi ľudí z peňazí zarobených úžerou alebo si za také peniaze kupuje jedlo a nápoje; každý, kto zaznamenáva úžeru do kníh; dvaja ľudia, ktorí sú svedkami úžery; každý, kto tetuje druhého; žena, ktorá je tetovaná; každý, kto loví/poľuje alebo je sprievodcom lovca.“

1856 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, kto ide na záchod na cintorín alebo močí po stojačky, alebo vo vode; každý, kto kráča iba s jednou topánkou; každý, kto pije postojačky alebo ostane sám v izbe, alebo spí s mastnými rukami, bude prekonaný Satanom a nebude voľný, až kým tak nebude chcieť Boh. Toto sú najjednoduchšie spôsoby pre Satana, ako prekonať človeka. Počas jedného zo svojich bojov sa Prorok (pmsnajr) blížil k púšti obývanej džinmi. Keď sa ta dostal, povedal svojim spoločníkom, aby boli opatrní a držali sa za ruky, keď tadiaľ mali prejsť. Nariadil im, aby púšť neprechádzali sami. Jeden z jeho spoločníkov ju prešiel sám, a keď z nej vyšiel, bolela ho hlava. Keď sa o tom Prorok (pmsnajr) dopočul, vzal toho muža za palec a povedal: „Ó, zlo, odíď v mene Boha. Som Boží Prorok.“ Muž sa postavil a jeho stav sa okamžite zlepšil.

1857 – V ďaľšej tradicii sa môžeme dočítať: „Satan dokáže najlepšie prekonať človeka počas jedného zo stavov spomínaných v tradícii č. 1856. Keď ho Satan prekoná počas jedného z uvedených stavov, nepopustí ľahko, iba ak to bude chcieť Boh.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 270

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s