Tichá neprítomnosť/fitna

Ako bolo potvrdené všetkými “ansárskymi” autormi v hadísoch uvedených v ich knihách, Ahmed Al Hassán (pmsn) podstúpi obdobie neprítomnosti. Najskôr si musíme položiť tri otázky:

a) Aká dlhá je neprítomnosť?
b) Čo sa stane s ľuďmi počas neprítomnosti?
c) Aký je stav Ahmeda Al Hassána (pmsn) počas tejto neprítomnosti?

a) Ako dlho trvá neprítomnosť?

Al-Asbagh ibn Nabata povedal: Vybral som sa za Veliteľom Veriacich (pmsn) a našiel som ho, ako kreslí na zem čiary. Povedal som mu: Ó, Veliteľ Veriacich, prečo ťa vidím, ako premýšľaš a kreslíš na zem čiary? Túžiš po nej? A tak on povedal: “Pri Allahovi, nikdy som po nej netúžil a nikdy som netúžil po svete, ale myslel som na muža, ktorý sa narodí z jedenásteho z mojich synov. On je Mahdí (pmsn), ktorý ju naplní spravodlivosťou a rovnosťou tak, ako bola naplnená útlakom a nespravodlivosťou. Bude neprítomný a počas jeho neprítomnosti nastane zmätok, počas ktorého ľudia zblúdia a iní budú vedení.” A tak som povedal: Ako dlho bude trvať zmätok a neprítomnosť? On (pmsn) povedal: “Šesť dní, šesť mesiacov alebo šesť rokov.” – Ghaybat AlTúsi, str. 165, h. 127.

Kto je jedenásty zo synov Imáma Aliho (pmsn)? Jedenásty syn je Imám Mahdí (pmsn). Kto sa teda narodí z Imáma Mahdího (pmsn)? Ahmed Al Hassán (pmsn).

b) Čo sa stane s veriacimi počas neprítomnosti?

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Ó, Ali, ty si zo mňa a ja som z teba, si môj brat a vizír. Keď zomriem, objaví sa voči tebe nenávisť ľudí a po mne nastane tichá katastrofická fitna. Padne do nej všetko skryté vnútro (pokrytcov). Vtedy tvoji šia stratia piateho zo siedmeho z tvojich synov. Nad jeho stratou budú nariekať obyvatelia neba i zeme! Koľkí muži a ženy budú úzkostlivo nariekať, keď sa stratí! – Bihar Al Anwar, zv. 26, str. 350, Ghayat Al Maram, zv. 1, str. 212.

Kto je “piaty zo synov siedmeho” zo synov Imáma Alího (pmsn)? Najprv poďme rátať, kto je siedmy syn. Potom uvidíme, kto je piaty zo siedmeho.

Prvý syn je AlHassán.

Druhý je Hussajn.

Tretí je Ali Zainul Abidín.

Štvrtý je Muhammad Al Báqir.

Piaty je Džáfar Al Sádiq.

Šiesty je Músa Al Kázim.

Siedmy je Ali Al Rida.

Požehnania a mier s nimi všetkými.

Takže siedmy syn je Imám Ali Al Rida (pmsn).

Teraz sa pozrime na to, kto je piaty od Imáma Aliho Al Ridu (pmsn):

Prvý je Muhammad Al Džawwád.

Druhý je Ali Al Hádi.

Tretí je Al Hassán Al Askari.

Štvrtý je Muhammad Al Mahdí.

Piaty je Ahmed Al Hassán!

Požehnania a mier s nimi všetkými.

c) Aký je stav Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) počas tejto neprítomnosti?

“…Potom sa k nám Allahov Posol (pmsnajr) otočil, zvýšil hlas a povedal: Buďte na pozore, keď sa stratí piaty od siedmeho z mojich synov. A tak som povedal: Ó, Allahov Posol (pmsnajr), aká bude táto neprítomnosť? On (pmsnajr) povedal: Odmlka až kým mu Allah swt. nedá povolenie objaviť sa…” – Al Bihar, 36/333, Ithbat Al-Hudat 1/589, Encyklopédia hadísov Imáma Mahdího, 63, 164.

“Ansárski šejkovia” potvrdili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vstúpil do neprítomnosti po posledných útokoch na Ansárov v Iraku atď., to bol rok 2008.

V jednej z jej odpovedí, Ibtissam Ahmad (jedna z adminov oficiálnej arabskej stránky a žena AbuTuraba) uvádza: “Skrýva sa pred svojimi nepriateľmi, to však neznamená, že je neprítomný…” Ďalej túto problematiku rozvádza a vraví, že naďalej je v kontakte so svojimi Ansármi a naďalej odpvoedá na otázky počas toho, ako sa skrýva, aj keď v ďaľšej odpovedi cituje hadís, v ktorom sa uvádza, že bude v “neprítomnosti”, a nie že sa bude “skrývať, no naďalej v konakte s Ansármi.” Hadís tiež uvádza, že počas jeho neprítomnosti bude v “mlčanlivosti.” Bodka. Nikde v hadíse sa neuvádza, že bude “v mlčanlivosti, no naďalej v kontakte so svojimi Ansármi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s