O útlaku a zakázanom

1828 – V Al-Seyed Naših al-Din je uvedené, že Imám Reza (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho otca (pmsn), že Amirul Muminín (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr): „Vyhni sa utláčaniu ostatných, keďže to spirituálne zrujnuje tvoje srdce.“

1829 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto vedome sprevádza a napomáha utláčateľovi, zanechal islám.“

1830 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Pomôcť veriacemu vyhnúť sa Bohom zakázanému skutku je lepšie, než 70 pútí vykonaných pre Boha.“

1831 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď sa do žalúdka veriaceho dostane nelegitímne jedlo, všetci anjeli nebies a Zeme ho preklínajú… atď.“

1832 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Keď veriaci obdrží od Boha náboženskú radu, je to akoby dostal Božie požehnanie. Ak ho uvedie do praxe, bol zaň vďačný. V opačnom prípade je rada považovaná za ultimátum od Boha a neskôr by sa mohol stať predmetom Božieho hnevu.“

1833 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Je lepšie konať spravodlivo 1 hodinu, než uctievať 70 rokov, cez deň sa pôstiť a v noci bdieť a modliť sa. Pre Boha je jedna hodina príkazov útlaku horšia, než 60 rokov páchania veľkých hriechov.“

1834 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Hriechy toho, kto si zaumienil stráviť noc od večera do rána tak, že nikoho nevystaví útlaku, budú odpustené.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 267

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s