O domýšľavosti

1813 – Všemohúci Boh povedal: {Vy, ktorí veríte, nezmarte almužny svoje výčitkami a zlobou} {2:264}. Pripomínanie vlastnej štedrosti druhým je výsledkom precenenia vlastných skutkov, čo sa rovná sa to domýšľavosti/nafúkanosti.

1814 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Všemohúci Boh povedal: „Niektorí z mojich veriacich služobníkov Ma prosia, aby som im pomohol uspieť v uctievaní Ma. Ale keďže ich milujem, nepomáham im uspieť, aby sa nestali domýšľavými.“

1815 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď dal Všemohúci Boh Abrahámovi (pmsn) dobré správy o jeho priateľstve s Bohom, On odhalil Gabrielovi: ‚Gabriel, stráž Abraháma, aby ho nezrujnovala domýšľavosť.‘“

1816 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Všemohúci Boh povedal: „Niektorí z veriacich Ma prosia o pomoc, aby mohli uspieť v uctievaní Boha, ale ja im nedávam úspech, pretože by sa tak mohli stať domýšľavými. Niektorí veriaci sú takí, že sa polepšia iba v chudobe a obávam sa, že by sa mohli zrujnovať, ak by som ich učinil zámožnými.“

1817 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr), že Všemohúci Boh povedal: „Niektorí s Mojich veriacich sú takí, že ich náboženské záležitosti sa nezlepšia, iba ak sú zámožní a zdraví. Skúšam ich tak, že im dávam bohatstvo a zdravie. Iní veriaci sú takí, že ich náboženské záležitosti sa nezlepšia, iba ak sú chorí a chudobní. Skúšam ich tak, že im dávam chudobu a choroby. Som si lepšie vedomý toho, čo zlepší náboženské záležitosti mojich veriacich služobníkov. Niektorí z mojich veriacich služobníkov sú takí, ktorí sa veľmi snažia uctievať Ma. Vstávajú zo svojich vyhriatych postelí, trávia noci uctievaním a trpia kvôli Mne ťažkosti. Ked’že ich milujem, v jednu alebo v dve noci im dám zaspať, aby som zabezpečil ich zdravie. Spia až do rána, a potom si to vyčítajú. Ale ak by som to nechal na ich vlastné uváženie, aby ma uctievali toľko, koľko chcú, mohli by sa stať domýšľavými. Táto samoľúbosť by ich viedla k nepleche v ich skutkoch, čo by spôsobilo ich pád. Kvôli ich domýšľavosti a preceňovaniu vlastných skutkov by sa považovali za nadradených iným a mysleli by si, že ich uctievanie presiahlo úroveň nedostatočnosti. A tak by sa Mi vzdialili mysliac si, že sú blízko.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 264

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s