O pokrytectve

1805 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Akákoľvek forma pokrytectva je polyteizmus. Ktokoľvek pracuje pre ľudí, by sa mal dožadovať svojej odmeny u ľudí, a kto pracuje pre Boha, tomu je daná odmena od Boha.“

1806 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boj sa Boha a pracuj Preň. Boh naplní tvoje potreby ak budeš pracovať Preň. Ak budeš pracovať pre kohokoľvek iného než Boha, Boh ťa ponechá tomu, pre koho pracuješ.“

1807 – Ibn Arafeh vyrozprával, že Imám Reze (pmsn) mu povedal: „Beda ti! Nech už robíš čokoľvek, Boh ti dá rúcho. Ak sú tvoje skutky dobré, bude to rúcho nádherné, ale ak sú tvoje skutky škaredé, i rúcho bude škaredé.“

1808 – Umar ibn Jazíd povedal: „Večeral som s Imámom Sádiqom (pmsn), keď recitoval tento verš: {Ba čo viac, človek bude sám proti sebe dôkazom, aj keby svoje výhovorky mohol predložiť} {75:14-15} a povedal: „Ako môže človek pristupovať k ľuďom (skrze pokrytectvo) spôsobom opačným tomu, o čom vie Boh? Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto má úmysel, Boh naň dá rúcho toho úmyslu. Ak je to úmysel dobrý, bude to dobré rúcho. Ak je to úmysel škaredý, rúcho bude škaredé.“

1809 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pracuj iba pre Boha, a nie pre ľudí, keďže všetko, čo je pre Boha, ostane blízko pri Ňom, ale čo je pre ľudí, sa k Bohu nepriblíži. Nebojuj s ľuďmi kvôli svojmu náboženstvu, keďže boj/spor/hádka nakazí vaše srdcia chorobou. Všemohúci Boh povedal Svojmu Prorokovi (pmsnajr): {Nemôžeš viesť tých, ktorých by si rád viedol, avšak Boh, ten vedie, koho chce} {28:56} a On tiež povedal: {Chceš snáď donútiť ľudí, aby sa stali veriacími?} {10:99}.“

1810 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Pracuj pre Boha bez pokrytectva a bez toho, aby si bažil po sláve, keďže Boh ponechá každého, kto pracuje pre iné, svojej práci.“

1811 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania bude na tých, ktorí uctievali ľudí, zavolané, aby si išli vyzdvihnúť svoju odmenu od tých istých ľudí, ktorých uctievali, keďže Boh neprijíma žiadne skutky zmiešané s materialistickými svetskými záležitosťami.“

1812 – V Uyun Akhbar al-Reza je vyrozprávané, že Imám Reza (pmsn) citoval na základe autority svojho otca (pmsn), na základe autority jeho ctihodného starého otca (pmsn), ktorý citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Celý svet je plný ignorancie okrem miest osvietených poznaním. Ak poznanie nie je uvedené do praxe, sú to iba argumenty. A všetky činy sú pokrytecké okrem tých, ktoré sú vykonané z úprimnosťou; úprimnosť je predmet, ktorý sa vyparí, ak berieš v úvahu výsledok tvojich skutkov.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 263

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s