Nathim a Hamámi nemôžu zblúdiť?!

Kancelária a jej nasledovníci tvrdia, že ako môžu byť Hamami a Nathem Samaritáni (Samíriovia), keď Imám (pmsn) nechal Nathema odpovedať na niektoré z otázok v knihe Džawab Al Munír?

Naša odpoveď:

Imám AlMahdí (pmsn) mal zástupcu, ktorého meno bolo “Muhammad, syn Sáleha AlHamadáni AlDahaqána.” Bol zástupcom Imáma Hasána AlAskariho (pmsn) a Imáma AlMahdího (pmsn) pre AlNahyu. Pozrite sa, ako ho Imám AlMahdí (pmsn) opísal:

Abdulláh, syn Džáfara AlHimyáriho povedal: Vyrozprávané od Muhammada, syna Sáleha AlHamadániho, ktorý povedal: Napísal som Sahehovi AlZamánovi (pmsn): Môji Ahlulbayt ma trápia. Búchajú mi o hlavu hadís, ktorý vyrozprávali tvoji otcovia (pmsn), ktorí povedali: “Naša podpora a služobníci sú tie najhoršie stvorenia Allaha,” a tak on (pmsn) povedal: Beda ti, a či si nečítal výrok Všemohúceho a Vysokopostaveného: “A medzi nimi a mestami, ktorým sme požehnali, sme umiestnili mestá zjavné.” A pri Allahovi, my sme mestá, ktoré sú požehnané a vy ste mestá zjavné. Kamal AlDín Wa Tamam AlNima, str. 483. Imám AlMahdí (pmsn) považoval toho, čo sa pýtal, za jedného z miest zjavných.

Imám AlMahdí (pmsn) povedal Išáqovi, synovi Ismaela: “Ak sa dostaneš do Bagdadu, prečítaj to Dahaqanovi, pretože je to náš zástupca a dôveryhodný, ktorý dostáva od našich nasledovateľov.”

وعدّه رجال الكشي: أن توقيع الإمام المهدي عليه السلام لإسحاق بن إسماعيل يدل على وكالته حيث ورد فيه: (فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا

Ridžal AlKeši, str. 485

Roky neskôr ho Imám AlMahdí (pmsn) preklial, keď zblúdil z priamej cesty.

Imám (pmsn) povedal: “A vieš o záležitosti, čo sa stalo AlDahaqanovi, nech ho Allah preklína, a jeho službu, a dĺžku jeho spoločníctva, a tak Allah zmenil jeho vieru na nevieru, keď urobil to, čo urobil, a tak preň Allah urýchlil pohromu, ktorá ho neopustí a všektá chvála patrí Allahovi, ktorý nemá partnerov a modlitby Allaha na Muhammada a rodinu Wasalem.” Ikhtyar Ma’rifat AlRidžal, Šejk AlTúsi, zv. 2, str. 817.

Tento Imámov (pmsn) výrok môže slúžiť ako ďaľší dôkaz toho, že aj keď bol niekto Imámovi (pmsn) blízky, neznamená to, že musí zotrvať na správnej ceste, presnejšie, z nasledujúceho výroku je zjavné, že aj keď bol niekto niekedy k Imámovi (pmsn) blízky, no začal sa odkláňať, až sa úplne odchýlil a stal sa nasledovníkom Iblisa l.a!

Pozrite sa na tento citát z Imámovho (pmsn) prejavu: “Niet Jamániho, iba ak toho, ktorý mi je ako moja pravá ruka. Ktorý volá ku mojej záležitosti, a ktorý vedie ku ceste Allaha, na ktorej kráčam pod vedením môjho otca, Imáma Al Mahdího, Muhammada ibn Al-Hassána (pmsn). A tak ak sa jedného dňa ten, ktorý bol na mojej pravej strane, odkloní naľavo alebo napravo, odohrá sa preň Bidá’ a on zblúdi zo správnej cesty Allaha, volajúc na cestu Pekla a Iblis (nech ho Allah preklína) ho bude inšpirovať, a tiež aj jeho vojaci spomedzi ľudí a džinov po tom, čo ich nasledoval, a prehlasoval ich výrok {Som lepší ako on, mňa si z ohňa stvoril, zatiaľ čo jeho z hliny}. A tí, čo konajú zlo, dostane sa im poznania, akým obrátením budú obrátení a dobrý koniec je pre bohabojných, a niet sily ani moci iba skrze Allaha, Vysokého, Mocného…” 5. Šawwal, 1424 Hidžra.

Taktiež:

Prorok Muhammad (pmsnajr) opísal Abu Bakra ako Uši Proroka, Umara ako Zrak Proroka a Uthmana ako Srdce Proroka.

حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي الله عنه قال:

حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي عن

عبدالعظيم بن عبدالله الحسني قال : حدثني سيدي علي بن محمد بن علي الرضا عن

أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا عن آبائه عن الحسن بن علي عليهم قال: قال رسول

الله (ص) إن أبابكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة البصر وإن عثمان مني

بمنزلة الفؤاد. قال: فلما كان من الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين عليه

السلام وأبوبكر وعمر وعثمان فقلت له : يا أبت سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولا

فما هو؟ فقال: نعم ثم أشار إليهم فقال هم السمع والبصر والفؤاد وسيسألون عن

وصيي هذا وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ثم قال إن الله عز وجل يقول:

(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) ثم قال عليه السلام وعزة

ربي أن جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤلون عن ولايته وذلك قول الله عز

وجل (وقفوهم انهم مسؤلون)

Abdul Azím Hassáni vyrozprával od Alího ibn Muhammada ibn Alího Al Rida, že on vyrozprával od jeho otca a starého otca, že vyrozprávali od Hassána ibn Alího, že Prorok (pmsnajr) povedal: “Abu Bakrova hodnosť je mi hodnosťou sluchu, Umarova hodnosť je hodnosťou zraku a Uthmanova hodnosť je mi hodnosťou srdca.” Na ďaľší deň som išiel za Allahovým Apoštolom (pmsnajr). Bol s ním Ali (pmsn) spolu s Abu Bakrom, Umarom a Uthmanom. Potom som sa ho (pmsnajr) opýtal: Ó, otče, počul som, ako si týmto povedal niečo… čo to bolo? On (Prorok) (pmsnajr) odpovedal: “áno.” Potom na nich ukázal a povedal, “oni majú hodnosti sluchu, zraku a srdca a budú vypočúvaní ohľadom tohto môjho Miestodržiteľa.” A ukázal na Alího (pmsn). Potom povedal: “Všemohúci Allah povedal: {Veď sluch, zrak i srdce budú všetky žiadané, aby účet vydali}, potom povedal: “Pri Sláve môjho Pána, celý národ bude vypočúvaný v Deň súdny ohľadom Wilaya (Alího (pmsn)), a preto Všemohúci Allah povedal: {A potom zastavte ich, lebo vypočúvaní budú!} Alburhan 565, 4/564 a podobný hadís bol vyrozprávaný v Uyun Al-Akhbar, zv. 1, str. 313 a v Kitab Ma’ani Al-Akhbar, str. 110.

Taktiež:

Možno Imám (pmsn) skladá kompliment alebo hovorí niečo pekné o niekom ako o pánovi Šahínovi, aby zmiatol diabla a poslal ho zaoberať sa ním… Nasleduje citát z knihy “Spravodlivý Služobník” od Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn).

Plán práce Rodiny Muhammada (pmsn):

Jedného dňa som sa opýtal Spravodlivého Služobníka (pmsn) o informovaní (o Dawe) na určitom mieste, a či mienil konkrétnych ľudí. A tak on (pmsn) povedal: (Choď za všetkými ľuďmi, pretože Allah má Vôle a Bidá’, nemôžeme všetko povedať ani všetko objasniť. Presnejšie, riadenie niekedy musí zahŕňať Bidá’. Bojujeme proti nepriateľovi, ktorý ťa vidí, no ty ho nevidíš, sedí pri tebe a počuje, čo vravíš. Pretože pred ním nehľadáš u Allaha útočište, a tak od teba vie, čo robíš a kam máš namierené, a tak sa ponáhľa ku osobe, ktorú ty chceš viesť ku správnej ceste, aby jej dal zblúdiť. Nepozná neviditeľné, ale chce poznať od nás, aby mohol pracovať na oddialení “známeho dňa” alebo jednoducho aby uspokojil svoje ego (jeho “Ja”) tým, že dá zblúdiť každému, komu zblúdiť dať môže.)

A keď sa ho (pmsn) opýtali na radu, ktorá by mohla pozdvihnúť tento nedostatok z našeho fungovania/práce, a či by to malo byť skrze hľadania útočištia u Allaha pred ním (Diablom) alebo tým, že budeme mlčanliví, on (pmsn) povedal:

(To vám nepatrí, robíme s naším nepriateľom to, čo uznáme za vhodné. Spôsobíme, aby si myslel, že sme závislí na tom a tamten bude vedený, a tak sa s nimi začne zapodievať, preč od toho, koho chceme. Záležitosť nie ste iba vy a to, čo vidíte, sme zodpovední za to, čo vidíte a čo nevidíte.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s