Vykonať Istikharu ohľadom pravdivosti Čiernych Zástavou je správne

“Ansársky Šejk,” Nathim AlUqeili, vo svojej knihe “AlBalagh AlMubín” uvádza:

“Ó, veriaci, dajte si pozor na nebezpečenstvo tých, ktorí ľuďom odrežú cestu a vyvolajú v nich pochybnosti ohľadom vedenia, ktoré Allah swt. dal Svojim ľuďom a jedna z najjasnejších z ciest je Istikhara a pravdivé vízie/videnia a mnoho iného, a je toho toľko ako nádychov stvorenia!

Po tretie: Ahlul Bayt (pmsn) nám odovzdali mnohé vyrozprávania podnecujúce ľudí, aby sa v čase zmätočnosti, keď nedokážu rozpoznať vedenie, a keď sú záležitosti mätúce, obrátili na Istikharu. 

Z Vôle Imáma Aliho (pmsn) jeho synovi, AlHassánovi (pmsn): “… a buď úprimný v prosení svojho Pána, pretože dávanie a bratie sú v Jeho rukách a konaj mnoho Istikhara…” Nahdžul Balagha, str. 393

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Ak chceš skrze Allahovu knihu hľadať dobré znamenie (Tafa’ol), recituj Surat Al-Ikhlas 3krát, pošli požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada 3krát (Salawat), potom riekni, “Ó, Allah, skrze Tvoju knihu som hľadal dobré znamenie, som na Tebe závislý, a tak mi ukáž z Tvojej knihy to, čo je skryté z Tvojej dobroty v Tvojom neviditeľne,” potom otvor knihu bez rátania strán alebo riadkov.” (Znamenie vezmi z prvého riadku pravej strany – pozn. prekl) – Mafatih alDžinan, AlBaqiyat AlSalihat

A mnoho ďaľsích hadísov, než je tento, podnecujúce ľudí, aby sa obrátili na Allaha swt. s Istikharou. Bolo vyrozprávané, že Safwan ibn Jahja AlDžamal dokázal imamát Alího, syna Músa Al Ridhu (pmsn) skrze Istikharu a patrí medzi tých najlepších spolončíkov Músa AlKádima (pmsn), a medzi tých, ktorí sú k nemu najbližšie. Šejk AlTúsi vyrozprával vo svojej knihe AlGhajba, str. 54: Od Aliho ibn Mo’atha, ktorý povedal: “Riekol som Safwan bin Jahjovi: ‘Na základe čoho si určil, že Ali – to znamená Ali Al Rida (pmsn) – je Imám?’ On povedal: ‘Modlil som sa k Allahovi a vykonal som Istikharu, a som si istý, že on (pmsn) je Imám’” (Gajbat Al-Túsu, str. 54) – Koniec slov Alaa AlSalema.

Toto bol jeden z príkladov toho, že Istikhara je dôkaz. Čo sa týka tých, ktorí tvrdia, že Istikhara dôkaz nie je, nemajú žiaden dôkaz! Ako môžu poprieť dôkaz bez dôkazu? Čo je to s vami, ako súdite!?” – Koniec slov Nathima AlUqailiho!

Nathimovi AlUqeilimu hovoríme: Potom čo je to s tebou, a ako súdiš!!! Veriaci, ktorí vztyčujú Čierne Zástavy vravia, “OPÝTAJTE SA NA NÁS BOHA, OPÝTAJTE SA, ČI JE PRAVDA S NAMI, OPÝTAJTE SA BOHA, ČI VOLÁME K AHMEDOVI AL HASSÁNOVI (PMSN), OPÝTAJTE SA, ČI BY STE MALI UVERIŤ V TO, ČO TVRDÍME” atď.! A my sme sa Boha opýtali skrze Istikharu a Alhamdulilah, On nám ukázal pravdu! Ale vy a ľudia kancelárie ste nikdy vo svojich postoch nespomenuli, že by sme sa o vašej pravdivosti mali informovať u Boha!! Prečo nenecháte ľudí, aby sa opýtali Boha, kto je v pravde, vy alebo my?!

“Ansársky Šejk,” Alaa’ AlSalem v jeho knihe “Odporcovia Allahových Kalifov,” na str. 47 uvádza:

“Istikhara a Spoločník Záležitosti:

Ďaľšie Božie Znamenie, ktoré má spojitosť s identifikáciou spoločníka tejto záležitosti, ale bolo ľuďmi a obzvlášť veľkými spomedzi ľudí bagatelizované, je Istikhara. Imámovia vedenia (pmsn) vyrozprávali mnoho hadísov, ktoré urgovali ľudí, aby robili Istikharu. Z uvedených vyrozprávaní je možné spomenúť:

Veliteľ Veriacich (pmsn) povedal, “Allahov Posol (pmsnajr) ma vyslal do Jemenu, zatiaľ čo mi radil, povedal: Ó, Ali, ten, ktorý koná Istikharu, nie je zmätený a ten, ktorý hľadá konzultáciu (Istikhara), neľutuje…” – Amali AlTúsi, zv. 1, str. 135. 

Imámovi Sádiqovi (pmsn) bolo povedané: “Kto sú tie najctihodnejšie stvorenia u Allaha?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí najčastejšie spomínajú na Allaha a najviac Ho počúvajú.” Bolo povedané, “Kto sú tie najnenávidenejšie stvorenia u Allaha?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí obviňujú Allaha.” Padla otázka: “Existuje niekto taký, kto obviňuje Allaha?” On (pmsn) povedal: “Áno, tí, ktorí konajú Istikharu, a keď príde odpoveď, ktorú nenávidia, nahnevajú sa/stanú sa nespokojnými, vskutku, to sú tí, ktorí obviňujú Allaha.”  Bihar AlAnwar, zv. 75, str. 247

Od Abi Abdulláha (pmsn): “Každý, kto vstúpi do záležitosti bez toho, aby vykonal Istikharu, bude postihnutý, nebude odmenený.” Bihar AlAnwar, zv. 88, str. 223 

A od Imáma AlSádiqa (pmsn): “Allah, Oslavovaný a Vysokopostavený, povedal: ‘Medzi nešťastia Môjho služobníka patrí, že koná prácu, ale neobráti sa na Mňa s Istikharou.’” Bihar AlAnwar, zv. 88, str. 225

Alaa AlSalem pokračuje a vraví:

“Napriek týmto a mnohým iným tradíciam od nepoškvrnených (pmsn), ľudia bagatelizujú Istikharu ohľadom jej schopnosti viesť ich a pomôcť im v zúčastnení sa na poznávaní toho, ktorý dnes volá k pravde, aj keď vidia výrok Veliteľa Veriacich (pmsn), a to, ako určil, že jedna z ciest, ako poznať jeho syna, Qa’ima (pmsn), je skrze Istikharu. Sulejman ibn Hallal povedal, “Džá’far bin Muhammad (pmsn) nám od svojho otca vyrozprával, ktorý vyrozprával od jeho starého otca, ktorý vyrozprával od Hussajna bin Alího (pmsn), vraviac: “Za Princom Veriacich (pmsn) prišiel muž a povedal mu: ‘Ó, Princ Veriacih! Povedz nám o tvojom Mahdíovi!’ A tak on (pmsn) povedal: ‘Ak kolesár točí a veriacich bude menej, a cudzí/dovezení pôjdu preč, tak tam.’ A tak on povedal: ‘Ó, Princ Veriacich! Od koho je tento muž?’ On (pmsn) povedal: “Z Bani Hašem… až povedal: Potom sa vrátil k opisu Mahdího (pmsn) a povedal: Jeho jaskyňa je tou najrozľahješou, je ten z vás, ktorý má najviac poznania a najviac milosti. Ó, Allah, učiň prisahanie vernosti mu východom z nepriazne, a zjednoť národ pod ním, a tak ak pre teba Allah vyberie skrze Istikharu, potom urči (choď k nemu), a neodvracaj sa od neho, ak ti bol daný úspech poznať ho, a neobíď ho, ak si bol k nemu vedený. Ach, a ukázal rukou na svoju hruď s túžbou vidieť ho.” Ghaybat Al-Numáni, str. 212.”

Alaa AlSalem pokračuje:

“A je známe, že Veliteľ Veriacich (pmsn) hovorí o Mahdíovi (pmsn), ktorému bude prisahaná vernosť, “učiň prisahanie vernosti mu východom z nepriazne” a vskutku je to ten istý (pmsn), o ktorom hovoril Allahov Posol (pmsnajr), keď spomenul mahdího, opísal prísahju vernosti a určil jeho meno.

Huzaifa povedal: Počul som, ako Allahov Posol (pmsnajr) spomenul Mahdího, a tak riekol: “Vskutku, bude nám prisahaná vernosť medzi Rukn a Maqam. Jeho meno je Ahmed, Abdulláh a Al-Mahdí, toto sú jeho tri mená,” a tieto tri mená sú menami prvého Mahdího, Mistodržiteľa Imáma Mahdího (pmsn), prvého veriaceho v neho, jeho syna, ako sa spomína vo svätej vôli.”

Potom Alaa AlSalem citoval nasledujúci hadís, aby dokázal, že Istikhara sa používa v záležitostiach viery, a že je absolútne platné použiť Istikharu, ak chceme poznať Imáma. Hadís je o Safwan Al Džamalovi, ktorý patrí medzi spoločníkov dvoch Imámov, Al Kathima a Al Ridu (pmsn), a skrze Istikharu si bol istý ohľadom Imamátu Imáma Al Ridu (pmsn) počas Fitny Waqifitov (Upchávky). Tu je vyrozprávanie, ktoré citoval Alaa AlSalem:

Od Aliho ibn Mo’atha, ktorý povedal: “Riekol som Safwan bin Jahjovi: ‘Na základe čoho si určil, že Ali – to znamená Ali Al Rida (pmsn) – je Imám?’ On povedal: ‘Modlil som sa k Allahovi a vykonal som Istikharu, a som si istý, že on (pmsn) je Imám’” (Gajbat Al-Túsu, str. 54) – Koniec slov Alaa AlSalema.

Následne Safwan Al Džamal určil Imamát Aliho Ridu (pmsn) skrze Istikharu.

Ďaľšie hadísy ohľadom Istikhary:

Vyrozprávané od Abi Abdulláha (Imáma Džá’fara As-Sádiqa (pmsn)): “Modli sa dva Rakáty a vykonaj Istikharu od Allaha, pretože, pri Allahovi, niet muslima, ktorý by nepožiadal od Allaha to, čo je najlepšie (skrze Istikharu), a Allah by nevybral, čo to najlepšie.” Wasa’il Al Šia/Dvere modlitby a Istikhara.

A od neho (pmsn): “Každý, kto vykoná Istikharu, zatiaľ čo je spokojný s čímkoľvek, čo preň Allah vyberie, Allah rozhodne vyberie to, čo je preň najlepšie.” Rovnaký zdroj.

A od neho (pmsn): “Učili sme sa, ako robiť Istikharu, ako sme sa učili kapitoly Koránu.” Potom povedal: “Ak vykonám Istikharu, je mi jedno, na ktorú stranu sa postavím.” Rovnaký zdroj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s